10 i 11 grudnia 2016 roku w Dublinie odbyło się szkolenie liderskie zorganizowane przez Forum Polonia oraz Instytut Spraw Publicznych w Warszawie. W przedsięwzięciu wzięło udział dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Irlandii, w tym z Cork, Galway, Limerick, Waterford, Arklow, Gorey, Athlone i Ennis.

Przez dwa dni liderzy polonijni z Irlandii mieli okazję zdobycia wiedzy oraz rozwoju kompetencji liderskich bardzo przydatnych im w pracy społecznej.

W sobotni poranek, energii i motywacji do efektywnej pracy społecznej dostarczył Patrick Mercie, który przedstawił prezentację na temat umiejętności liderskich, zaś Don Don Delaney z D2 Communications poprowadził warsztat na temat skutecznej pracy z irlandzkimi mediami.

be7u4728

O tym, czy warto angażować się w lokalne życie polityczne i jak startować w lokalnych wyborach samorządowych z rekomendacji partii politycznej, opowiadali goście szkolenia – Kathleen Fahy z Fine Gael oraz Caroline Winston z partii Labour. W czasie szkolenia odbyło się też spotkanie z posłem Johnem Lahartem, który opowiadał o swoim zaangażowaniu w sprawy społeczności lokalnych i ich relacjach z polityką i decyzjami podejmowanymi na szczeblu generalnym.

be7u4535

Drugi dzień szkolenia został poświęcony pozyskiwaniu funduszy oraz zarządzaniu nimi w organizacjach pozarządowych w Irlandii. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielił się Wojciech Białek z Together-Razem w Cork oraz Justyna Drogomirecka z Dublin Simon Community. Peadar Nolan zapoznał uczestników szkolenia z zasadami pozyskiwania grantów z rad miast oraz opowiedział o znaczeniu i pracy Public Participation Network (PPN).

be7u4768

Grudniowe szkolenie dla liderów lokalnych było współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. W 2016 roku odbyły się cztery edycje szkoleń liderskich, w których łącznie uczestniczyło 59 osób, z czego 49 było narodowości polskiej.

be7u4445

Cały projekt, którego częścią były szkolenia liderskie organizowane przez Forum Polonię oraz Instytut Spraw Publicznych, został podsumowany podczas spotkania w Warszawie, 15 grudnia 2016 roku. W dyskusji na temat zaangażowania Polaków w życie polityczne w Irlandii brali udział prelegenci: Agnieszka Wieczorkowska z Forum Polonia, Justyna Segeš Frelak i Dominika Potkańska z Instytutu Spraw Publicznych oraz zaproszeni goście, m.in. dr Magdalena Lesińska z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (TBC) i Magdalena Mazur ze Szkoły Głównej Handlowej. Uczestnicy spotkania starali się odpowiedzieć na pytanie, jak sprawić, aby zaangażowanie polityczne Polaków w Irlandii i udział w wyborach samorządowych w Irlandii nie był „elitarny”, ale był czymś normalnym dla każdego, kto wybrał Irlandię jako swój drugi dom i ma prawo do oddania głosu na swojego przedstawiciela na szczeblu lokalnym.

Tekst: Agnieszka Wieczorkowska
Zdjęcia: Michał Sendrak

Share