Disclaimer

Zastrzeżenie dotyczące informacji, strona internetowej www.forumpolonia.org.

Informacje dostępne za pośrednictwem strony www.forumpolonia.org zostały zebrane z wielu źródeł, z których nie wszystkie są kontrolowane przez Forum Polonia Ireland. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby rzetelnie przygotować zawartość tej witryny. Forum Polonia Ireland nie składa żadnych oświadczeń ani nie może złożyć gwarancji, wyraźnych ani domniemanych co do dokładności lub przydatności informacji lub materiałów zawartych na naszej stronie.

Dostęp do informacji zawartych w stronie internetowej www.forumpolonia.org i korzystanie z nich odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Forum Polonia Ireland nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych lub domniemanych na stronie internetowej Forum Polonia.

Forum Polonia Ireland nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej ani innej za jakiekolwiek nieścisłości, pomyłki, przeinaczenia lub jakiekolwiek inne błędy jakiegokolwiek rodzaju zawarte na stronie www.forumpolonia.org . Forum Polonia Ireland poświadcza niniejszym że formalnie zrzeka się odpowiedzialności w odniesieniu do wyżej wymienionych spraw.

Informacje zawarte na tej stronie mają jedynie zwięzły i ogólny charakter informacyjny i mogą się zmieniać od czasu do czasu. Nie należy na nim polegać jako takim przy ustalaniu praw lub innych decyzji. Odwiedzającym witrynę zaleca się zweryfikowanie, poprzez bezpośredni kontakt i/lub konsultacje z podmiotami będącymi ekspertami w dziedzinie będącej przedmiotem publikacji.

Forum Polonia Ireland starała się przypisać prawa autorskie lub inne prawa intelektualne prawowitym właścicielom tam, gdzie było to właściwe. W przypadku pominięcia lub przeoczenia jakiegokolwiek przypisania, Forum Polonia Ireland, po otrzymaniu informacji, skoryguje to pominięcie.

Przechodząc i korzystając ze strony internetowej www.forumpolonia.org i z informacji na niej zawartych , akceptujesz powyższy dokument i wyłączenie odpowiedzialności.

Share