Spis ludności jest jednym z najważniejszych badań w kraju. To przedsięwzięcie ważne dla ciebie, Twojej rodziny, rodziców i dzieci, lokalnej społeczności, Twojego hrabstwa, regionu i dla Twojego kraju w którym mieszkasz

13 Census Czy naprawdę suche dane statystyczne mogą mieć przełożenie na moją sytuację? Owszem. Jeśli polska mniejszość w Irlandii nadal będzie największą mniejszością, to może rząd irlandzki rozważy wprowadzenie języka polskiego do szkół? Albo przychylniej będzie rozpatrywał wnioski o dofinansownie polskich szkół sobotnich? To tylko dwa przykłady z wielu. Podobnie z polskimi instytucjami, które powinny dbać o Polonię. Fakt, że nadal będziemy największą mniejszością i że zostajemy raczej niż wyjeżdżamy może mieć znaczenie dla strategii wspierania Polonii. Jeśli okaże się, że zostajemy w Irlandii a społeczność polska jest duża, to irlandzkie instytucje rządowe i lokalne powinny aktywnie odpowiadać na nasze potrzeby.

Census to wyjątkowe wydarzenie bo mówi nam kim jesteśmy w Irlandii, w 2016. Jest to ten jeden raz, raz na pięć lat, kiedy każdy z nas ma okazję, aby poprzez udział w badaniu zaznaczyć kim jest, gdzie jest, co robi, co ma do zaoferowania i jaka jest jego obecna sytuacja. I może to zrobić w poufny sposób. Każdy dostaje taką możliwość – nie tylko osoby uprawnione do głosowania, ale wszyscy w Irlandii w dniu spisu. Nie jest ważne czy masz dwa latka czy sto lat, czy urodziłeś się w Sligo czy w Krakowie – jesteś częścią społeczeństwa irlandzkiego teraz i to ma znaczenie!

Dlaczego Census jest ważny?

Census daje kompleksowy obraz warunków socjalnych i bytowych społeczeństwa Irlandii w 2016. Tylko spisu może dać tak pełne szczegółów informacje, a wyniki są niezbędnym narzędziem dla skutecznej polityki, planowania i podejmowania decyzji.

Dokładny spis jest w interesie nas wszystkich. W oparciu o te dane, środki publiczne mogą być dzielone równomiernie na terenie całego kraju oraz w celu zapewnienia, że usługi na poziomie lokalnym odpowiadają potrzebom lokalnych społeczności.

Na poziomie krajowym statystyki są niezbędne do planowania świadczenia opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia. Dane regionalne mają kluczowe znaczenie dla określenia polityki regionalnej oraz dla funkcjonowania władz regionalnych. Czy trzeba wspierać naukę języka angielskiego wśród Polaków mieszkających w określonych regionach? Czy należy dać wsparcie instytucjom, organizacjom dbającym o kulturę i naukę języka ojczystego, biorąc pod uwagę wielkość populacji Polaków w konkretnych rejonach Irlandii?

Największą siłą spisu jest dostarczenie szczegółowych danych dotyczących liczby ludności na szczeblu lokalnym. Pomagają one identyfikować prawdopodobny popyt na szkołach i placówkach opieki zdrowotnej, w obszarach o stosunkowo wysokim bezrobociu, w najlepszej lokalizacji dla nowych sklepów

A piękno tych danych zebranych przez Census jest to, że każdy może ich używać – to nic nie kosztuje, jest łatwo dostępne i jest to bardzo przydatne. Oczywiście dane personalne pozostają całkowiecie poufne. 

 

POUFNOŚĆ

 

Wszystkie odpowiedzi, jakich udzielisz na formularzu są w całości objęte tajemnicą i zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów statystycznych.Żadne dane osobiste nie zostaną przekazane instytucjom ani agencjom rządowym. Jest to zagwarantowane prawem!

Wypełnij swój formularz 24 kwietnia i oddaj rachmistrzowi, albo wyślij pocztą na adres: Central Statistic Office, PO Box 2016, Freepost F4726, Swords, Co Dublin. Nie musisz naklejać znaczka. 

UWAGA: jeśli nie dostałeś formularza, koniecznie, bez zwłoki skontaktuj się z Central Statistic Office:

  1. Wyślij darmowego smsa ze słowem FORM na numer 50400
    2. Wejdź na helpdesk na stronie census.ie
    3. zadzwoń pod numer 1850 20 16 04 (czynny od 8 rano do 8 wieczorem każdego dnia).12 Census
Share