Europeajskie Dni Pracy i InformacjiW dniach 27-28 marca 2009 odb?d? si? w Dublinie Europejskie Dni Pracy i Informacji.

Informacji na temat pracy oraz mo?liwo?ci zatrudnienia oraz warunków ?ycia i pracy udziela? b?d? pracodawcy oraz doradcy EURES (rekruterzy mi?dzynarodowi) z nast?puj?cych krajów: Belgia, Holandia, Hiszpania, Litwa, ?otwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, S?owenia, S?owacja.

FÁS Jervis Street Training Centre,
Jervis (Jervis Street), Dublin 1

Pi?tek – 27 marca – godz. 17.30 – 21.00
Sobota – 28 marca – godz. 10.00 – 16.00

WST?P WOLNY

Share