Forumowicze w Global VillageW ostatni pi?tek 1. maj 2009 roku osoby zwi?zane z Forum Polonia mia?y okazj? wyst?pi? na falach radia NewsTalk w programie Global Village.

Uczestnicy: Emilia Marchelewska (FP), Beata Molendowska (MyCork), Niamh Nestor (FP), Magdalena Tylek (Threshold), Barnaga Dorda (Siptu) i Sebastian Widel (IPS) rozmawiali o emigracji, o polonii w Irlandii oraz o trwaj?cych oraz nadchodz?cych wydarzeniach kulturalnych.

Zapraszamy do wys?uchania audycji bezpo?rednio na stronie lub do pobrania pliku do w?asnego odtwarzacza (czas trwania: 43min, format: mp3, rozmiar pliku: 31MB).

[pro-player type=”mp3″ height=”20″ width=”605″]https://forumpolonia.org/wp-content/audio/FP-Audycja-NewsTalk.mp3[/pro-player]

Share