Ostatnie kompozycje Henryka Miko?aja Góreckiego w wykonaniu Kwartetu ?l?skiego

Koncert zorganizowany dla uczczenia pami?ci niedawno zmar?ego Henryka Miko?aja Góreckiego.

Data: 12 marca 2011, 20:30, Miejsce: National Concert Hall, Kevin Barry Room, BIlety: €12/€10

National Concert Hall Box Office

Tel:  01 417 0000

www.nch.ie,

Kwartet ?l?ski – ponad 1000 koncertów, 100 premier.

Szymon Krzeszowiec- skrzypce I,

Arkadiusz Kubica – skrzypce II,

Lukasz Syrnicki – altówka

Piotr Janosik – wiolonczela

Nagrody:

„Fryderyk” w latach 1996 , 1998, 2005 za albumy z wykonaniem utworów Henryka Miko?aja Góreckiego, Witolda Lutos?awskiego, Karola Szymanowskiego and E. Chausson

Nagroda „Orfeusz” na Warszawskiej Jesieni 2002 r.

Koncert jest zorganizowany przez ArtPolonia, przy wsparciu National Concert Hall oraz Ambasady RP w Dublinie.


Share