Wspólnota Polska jest w posiadaniu znacznej ilo?ci ksi??ek do historii wraz z ?wiczeniami dla dzieci w klasach 4 do 6. Ksi??ki s? nowe, wydane przez Wydawnictwo Nowa Era. Mo?na je uzyska? za darmo, transport we w?asnym zakresie.

Nale?y skontaktowa? si? z pani? Agnieszk? Boguck? swpow@poczta.onet.pl (tylko powa?ne oferty). Maciek Hilarowicz, który przekaza? powy?sz? informacje, poleca tak?e siebie jako kontakt w tej sprawie maciej_hilarowicz@poczta.fm

Share