Organizacje dzia?aj?ce na terenie Dublin 1 organizuj? Mi?dzynarodowy Dzie? Kobiet. Zapraszamy do przy??czenia si? do organizacji wydarzenia kobiety i dziewczyny, które mog? si? podzieli? swoimi telentami, zdolno?ciami itp: prowadzisz biznes, udzielasz zaj?? Flamenco, chodzisz na szczud?ach na Paradzie ?wi?tegeo Patryka, twoje zdj?cia zdobywaj? nagrody. Masz inny pomys? jak celebrowa? kobieco?? i Dzie? Kobiet w damskim towarzystwie? Daj zna?! Napisz krótkiego emaila z propozycj?: emilia.marchelewska@gmail.com. Organizacje zaanga?owane w projekt: Cairde, Dublin Multicultural Centre, Forum Polonia, Lycs, Migrant Rights Centre i inne.

Share