First-Word-Irish-WorldNajbliższy tydzień to ostatnie dni kampanii wyborczej. W tym czasie mogą do Twoich drzwi zapukać kandydaci startujący w irlandzkich wyborach parlamentarnych. Będą rozdawać swoje ulotki i zachęcać do postawienia numeru 1 przy ich nazwisku na karcie do głosowania. Jest to świetna okazja, aby osobiście poznać kandydatów, często lokalnych radnych i polityków, którzy startują w wyborach parlamentarnych i przedstawić im nurtujące nas tematy. Rozmawiająca z Tobą osoba to potencjalny kandydat na członka parlamentu irlandzkiego i jeśli zostanie wybrany, będzie współtworzyć przepisy prawa, które będą obowiązywać również Ciebie. Zatem jeśli w przeciągu najbliższych kilku dni potencjalny kandydata posła (TD) zapuka do twoich drzwi, zapytaj o jej/jego stanowisko wobec konkretnych zagadnień, które Cię interesują. Oto przykładowe pytania, które możesz zadać podczas rozmowy:

1.    Czy w Twojej partii są przedstawiciele społeczności imigranckich np. polskiej na poziomie krajowym lub lokalnym? Jeśli nie, to dlaczego i jak zamierzasz to zmienić, jeśli zostaniesz wybrana/y do parlamentu? (Are there any members of migrant communities, for example Polish community, involved with your party at national or local level? If not, why? How can you change that if elected?)

2.    Jak rozumiesz pojęcie integracji imigrantów i jak zamierzasz wspierać proces integracji w Irlandii? (How do you understand the integration of immigrants and how would you support the integration process in Ireland?)

3.    Jak wg Ciebie można usprawnić dostęp do usług świadczonych dla osób uzależnionych, potrzebujących pomocy terapeuty lub innego rodzaju wsparcia należących do społeczności imigranckich? (In your view how the access to addictions and counselling services and other support services for migrant communities could be improved?)

4.    Czy słyszałeś o unijnej dyrektywie 77/486 w sprawie dostępu dzieci migrantów z UE do nauki języka ojczystego? Jakie działania podjąłbyś jako TD, aby ta Dyrektywa aktywnie funkcjonowała? (Have you heard about EU Directive 77/486 on the education of the children of migrant workers and access to their mother-tongue learning? What actions would you take to actively implement this Directive?)

Jeżeli masz inne pytania, propozycje lub uwagi możesz zadać je również pisemnie wysyłając wiadomość drogą e-mail na adres kandydata z Twojego okręgu wyborczego. Tu znajdziesz informacje dotyczące osób startujących w wyborach oraz ich dane kontaktowe: www.whichcandidate.ie.
Masz na to czas do piątku!

Do dyskusji z kandydatami zachęcamy zwłaszcza osoby uprawnione do głosowania, które mają irlandzkie obywatelstwo oraz tych, którzy rozważają staranie się o nie w najbliższym czasie. Nawet jeśli ciągle żyjesz „między” Polską a Irlandią, nawet jeśli Ty nie wiążesz planów z Irlandią, być może Twoje dzieci będą miały inne zamiary. Daj im przykład, że zależy Ci na ich przyszłości tutaj i chcesz o nią zadbać poprzez głosowanie 26 lutego.

Co oznacza…?
Oireachtas – parlament Irlandii w skład którego wchodzą Prezydent Irlandii,  Dáil Éireann i Seanad Éireann (Senat). Oireachtas również głosuje nad ustawami.
Dáil Éireann – Izba Reprezentantów; niższa izba parlamentu Irlandii
Leinster House – siedziba irlandzkiego parlamentu
TD –członek Dáil Éireann (poseł Dáil) niższej izby Oireachtas. Skrót TD jest stosowany po imieniu i nazwisku parlamentarzysty, np. An Taoiseach Enda Kenny TD
Canvassing – prowadzenie kampanii wyborczej w terenie
Constituency – okręg wyborczy
Taoiseach – premier
Tánaiste – wicepremier

Share