Stowarzyszenie MyCork ju? po raz trzeci zorganizowa?o w Cork Festiwal Kultury Polskiej, który odby? si? w dniach 7 – 15 listopada b.r. By? to jednocze?nie najwi?kszy polski festiwal w Irlandii.

Festiwal Kultury Polskiej oficjalnie otworzy? burmistrz Cork Dara Murphy, który wraz z ma??onk? Tanya przyby? na bankiet rozpoczynaj?cy festiwal. Od 7 do 15 listopada na mieszka?ców Cork czeka?o szereg atrakcji: Polska Parada Motocyklowa, wystawa fotografii „Zbli?enia – Closer”, dyktando z nagrodami: „Zosta? mistrzem ortografii”, koncert legendarnego zespo?u De Press – jako support zagra? zespó? Emigra, Bal Przebiera?ców dla dzieci z udzia?em go?cia specjalnego Dariusza Rekosza, pisarza, Honorowego Ambasadora Literatury Dla Dzieci i M?odzie?y Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF?, Wielka Impreza Taneczna „Poland vs Ireland” na której wyst?pili: Miss Motif [Ministry Of Sound], Dj Malolo, Dj Cube, DJ Complex & Darren M, DJ Spetz, Ant & Dave Daly [Generic People] oraz DJ Reeser, mecz pi?karski Medicus League Cork All Stars Game, Kiermasz Polski z r?kodzie?em, ksi??kami, degustacj? smako?yków polskiej kuchni, prezentacj? polskich miast, itp., go?ciem specjalnym Kiermaszu by? Piotr Czerwi?ski, autor ksi??ek: „Pokalanie” i „Przebiegum ?yciae” oraz pokaz filmów: „Anio? w Krakowie”, „Zakochany Anio?” i „Tischner – ?ycie w opowie?ciach”, po projekcji filmu odby?o si? spotkanie z jego twórcami: Witoldem Beresiem i Arturem „Baronem” Wi?ckiem.

Wst?p na wszystkie festiwalowe wydarzenia by? bezp?atny. W trakcie festiwalu cz?onkowie Stowarzyszenia MyCork prowadzili tak?e kwest? na rzecz Society of Saint Vincent De Paul w Cork.

Z roku na rok, dzi?ki ofiarnej pracy wolontariuszy ze Stowarzyszenia MyCork, Festiwal Kultury Polskiej w Cork jest organizowany z coraz wi?kszym rozmachem.

Share