[lang_pl]14 sierpnia b.r. odby?o si? kolejne spotkanie cz?onków i sympatyków Stowarzyszenia MyCork. Tym razem – rozpocz?li?my przygotowania do dwóch wa?nych wydarze? w ?yciu kulturalnym Polonii w Cork: urz?dzenia wystawy Wild Poland oraz zorganizowania Festiwalu Kultury Polskiej.

Wystawa Wild Poland, dotychczas prezentowana w Dublinie, dzi?ki wspó?pracy Fundacji Wild Poland oraz Stowarzyszenia MyCork – powinna pojawi? si? w Cork 3 pa?dziernika b.r., natomiast Festiwal Kultury Polskiej, który jest w ca?o?ci inicjatyw? MyCork – zaplanowali?my na 7 – 9 listopada b.r.

O bli?szych szczegó?ach tego drugiego projektu napisz?, kiedy tylko dopracujemy wszystkie szczegó?y. [/lang_pl]

Share