Dbanie o wizerunek polskiej społeczności w Irlandii, szerzenie wiedzy na temat aktualnego stanu Polonii w Irlandii oraz lobbowanie na rzecz diaspory – to najważniejsze cele działalności Forum Polonii na najbliższe 3 lata. Strategię ustalono podczas grudniowego i styczniowego zebrania. Wybrano także nowe władze organizacji.

Forum Polonia już od 16 lat działa na rzecz interesów polskiej diaspory w Irlandii oraz promowania i wspierania zaangażowania Polonii w życie irlandzkiego społeczeństwa.

Pierwsze w nowym roku zebranie zarządu organizacji odbyło się zdalnie 19 stycznia. Jednym z głównych punktów spotkania były wybory nowych władz oraz wyznaczenie kierunków strategicznych działania. W skład nowego zarządu weszli: Barnaba Dorda, Viola di Bucchianico, Marcin Jeżewski, Wojciech Kostka, Aneta Kubas, Wojciech Białek oraz Justyna Cwojdzińska.

“Bardzo się cieszymy, że wypracowaliśmy i uzgodniliśmy strategie na następne lata, a także konkretny plan na najbliższe pół roku. Czeka nas sporo pracy, ale myślę, że wszyscy nie mogą się doczekać, by się do niej zabrać. Doszło do zmian w strukturach organizacji. Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie w działalności polonijnej, zarząd Forum Polonia powierzył rolę dyrektora do spraw rozwoju oraz współprzewodniczącego Panu Wojciechowi Białkowi. Jednocześnie Pani Teresa Buczkowska, która od wielu lat aktywnie działała w irlandzkich organizacjach pozarządowych zajmujących się imigrantami, otrzymała funkcję sekretarz oraz koordynator projektów” – informuje Barnaba Dorda, przewodniczący zarządu.

W ciągu najbliższych miesięcy organizacja rozpocznie wdrażanie nowej strategii, skupiając się na:

  • wzmocnieniu struktury poprzez zaangażowanie nowych członków i realizację projektów włączających inne organizacje polonijne i irlandzkie we wspólne działania
  • realizacji programów edukacji wyborczej w związku ze zbliżającymi się irlandzkimi wyborami samorządowymi,
  • przygotowaniu programów dla osób powracających do Polski,
  • zaplanowaniu nowych serwisów dla naszej społeczności odzwierciedlających ich bieżące potrzeby,
  • odświeżeniu strony internetowej,
  • innych działaniach mających na celu rozwój organizacji.

Forum Polonia zachęca wszystkich aktywnych Polaków do dołączenia i do wspólnej realizacji zadań tak, aby nasza diaspora w Irlandii była wpływowa i zintegrowana na płaszczyźnie kulturowej i obywatelskiej, a jej interesy zabezpieczone. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres email info@forumpolonia.org.

Forum Polonia bardzo liczy także na owocną współpracę z Ambasadą RP w Dublinie, nowymi władzami w Polsce oraz partnerami lokalnymi w Irlandii.

Share