Opinia Forum Polonia dotycząca organizacji wyborów prezydenckich 10 maja 2020

Kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się dokument MSZ dotyczący zorganizowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich za granicą. Jak wynika z dokumentu, w wielu krajach, takich jak Irlandia, ale też USA, Niemcy czy Wielka Brytania, które zamieszkuje znakomita większość Polonii, przeprowadzenie głosowania 10 maja na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie będzie możliwe. Oznacza to, że ogromna część osób uprawnionych do głosowania pozbawiona zostanie możliwości oddania głosu w wyborach, które z definicji powinny być powszechne.

Oczekujemy, że polska klasa polityczna, a szczególnie rząd na którym obecnie spoczywa odpowiedzialność za sprawne zarządzanie państwem, wypracuje konsensus, który pozwoli wszystkim Polakom na udział w wyborach prezydenckich z zachowaniem nie tylko wszelkich wymogów ustawowych, ale również zorganizowanych w sposób zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne dla obywateli w nich uczestniczących, a jednocześnie weźmie pod uwagę sytuację w jakiej znajdują się Polacy mieszkający za granicą.

 

Zarząd Forum Polonia
21 kwietnia 2020

 

200421 Re wybory prezydenckie

 

Opinia MSZ

Share