Do wiadomości:
– Ambasada RP w Dublinie
– media w Irlandii oraz w Polsce
– działacze polonijni i osoby działające w Irlandii


Dnia 28 stycznia 2018

My niżej podpisani, działacze społeczni w Irlandii oraz reprezentujący organizacje polonijne od wielu lat działające na rzecz Polaków i Polonii w Irlandii, oświadczamy, iż nie zamierzamy w przyszłości współpracować z portalem Polonia Irlandia (www.poloniairlandia.pl/), reprezentowanym przez Pana Roberta Rodziewicza.

Nasza decyzja podyktowana brakiem stosowania ogólnie przyjętych standardów dziennikarskich przez właściciela portalu, na którym od kilku już lat publikowane są treści niemające pokrycia w rzeczywistości, a opinie Pana Rodziewicza mają często znamiona pomówień i godzą w dobre imię polonijnych działaczy oraz organizacji, do których Ci ostatni należą.
Ponadto w naszej opinii, Pan Rodziewicz nie postępuje zgodnie z etyką dziennikarską („Code of practice” opublikowaną przez Press Council w Irlandii www.pressombudsman.ie/code-of-practice.150.html), a jego działalność nie ma znamion obiektywnego dziennikarstwa.

Z uwagi na nieetyczne zachowania właściciela portalu, niżej podpisani odżegnują się od jakiejkolwiek współpracy z portalem teraz i w przyszłości.
Jednocześnie zachęcamy wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni materiałami publikowanymi na jego portalu o składanie skarg do irlandzkiego Press Ombudsmana http://www.presscouncil.ie ).

Podpisano:
Lila Maciejewska – szef sztabu WOŚP Cork
Wojciech Bialek – Dyrektor Centrum Together-Razem z Cork
Maja Skowron Grzéskowiak – Koordynator ds. Finansów WOŚP Cork
Izabela Krygiel-Kozłowska – Prezes Stowarzyszenia MyCork z Cork
Adam Oleś, -Vice Prezes Stowarzyszenia MyCork z Cork
Radosław Radecki – Stowarzyszenie Kibiców Cork Eagles Cork
Joanna Dobosz-Chuda – Prezes Klub Twórczego Myślenia z Limerick
Justyna Cwojdzinska- Prezes Polish Art Festival Limerick
Aneta Kubas – Prezes Biblioteka Biblary
Wojciech Kostka – Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne
Barnaba Dorda – Przewodniczacy Forum Polonia Dublin
Monika Okuniewska – Dyrektor Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cork
Łukasz Czajkowski- Zarząd Forum Polonia
Agnieszka Wieczorkowska – Zarząd Forum Polonia
Krzysztof Wisniewski- WaterPol z Waterford
Katarzyna Kawka – Przewodniczaca Polish Scouting Association – ZHP w Irlandii

Share