From 13th to 17th December 2008 we will have a chance to participate in 2nd Festival of Polish Art in Limerick. The opening night (13th of December) will be accompanied by a talented Polish violin player Marcin Diling.

The second event of this type organized by the Irish Polish Cultural & Business Association (IPCBA) is devoted to promote Polish arts in all its various aspects. A chairperson of IPCBA Justyna Cwojdzinska comments, ‘’Polish people, as you know, are the majority among the emigrants in Ireland and yet our national heritage is still very little known and acknowledged. The events like The Art Festival aim to broaden the knowledge and add a different value to the image of Poles in Ireland. That perfectly corresponds with the mission statement of the Irish Polish Cultural & Business Association in Limerick that has been contributing to the Irish and Polish integration for the past 10 years.’’ This year’s Festival will also be connected with the charity auction of the Polish art pieces, the proceedings from which will be donated to the The Ark Foundation. Justyna Cwojdzinska happily adds, ‘’ This year Polish people will have another chance to give something back to the Irish Society; local children in need in particular.’’

The interest in this year’s Festival has been very impressive and the number of artists willing to take part in it beyond the expectations. The exhibition is a sort of a collage of Polish arts where we will have an opportunity to see a variety of Polish paintings, graphics, sculpture and photography.

This year Limerick will host such artist as: Anna Ajtner, Natalia Czarnecka, Piotr Chilik, Karina Drogowska, Katarzyna Gajewska, Magdalena Growska, Agata Gurdet, Joanna Kalemba-Kalinowska, Marek Komisaruk, Ewa Krzemi?ska, Anna Lewa?ska, Ewa Nowi?ska, Tomasz Pi?tek, Katarzyna Sosnowska-Gajda, ?ukasz Wieczorek, Anna Winiarska, Magdalena Wojciechowska.

For further information please contact:
Magdalena Sudo?, tel. 0851253853, mail: info@ipcba.ie
Justyna Cwojdzi?ska, tel. 0863924644, mail: info@ipcba.ieOd 13 do 17 grudnia 2008 trwa? b?dzie w Limerick drugi w historii tego miasta festiwal sztuki polskiej. G?ównym jego elementem jest wystawa prac artystów polskich tworz?cych w Irlandii. Tegoroczny pokaz b?dzie po??czony z koncertem skrzypcowym w wykonaniu Marcina Dilinga.

Organizowane cyklicznie przez the Irish Polish Culture & Business Association (IPCBA) wydarzenie s?u?y promocji polskiej kultury z jej bogactwem i ró?norodno?ci?. „Cho? Polacy, jak powszechnie wiadomo, stanowi? najwi?ksz? grup? w?ród imigrantów w Irlandii, nasze dziedzictwo kulturowe jest wci?? ma?o znane na Wyspie, poprzez wydarzenie jakim jest festiwal sztuki, chcemy doda? nowe warto?ci do wyobra?e? Irlandczyków o Polsce i Polakach – mówi Justyna Cwojdzi?ska, Prezes IPCBA – ten cel znakomicie wpisuje si? w misj? Irlandzko Polskiego Stowarzyszenia Kultury i Biznesu, które od ponad 10 lat dzia?a w Limerick na rzecz integracji spo?eczno?ci polskiej i irlandzkiej”. Podobnie jak w ubieg?ym roku festiwal po??czony b?dzie z aukcj? charytatywn?, z której dochód zostanie przeznaczony na the Ark Foundation. „W tym roku po raz kolejny polscy arty?ci b?d? mieli swój wk?ad w pomoc chorym dzieciom w Limerick” – cieszy si? Justyna Cwojdzi?ska.

Zainteresowanie udzia?em w tegorocznej edycji festiwalu by?o imponuj?ce, ilo?? zg?osze? przesz?a oczekiwania organizatorów. Wystawa, na której zobaczymy prace z zakresu malarstwa, grafiki, rze?by i fotografii, stanowi swego rodzaju przegl?d polskiej twórczo?ci.

W pokazie udzia? wezm?: Anna Ajtner, Natalia Czarnecka, Piotr Chilik, Karina Drogowska, Katarzyna Gajewska, Magdalena Growska, Agata Gurdet, Joanna Kalemba-Kalinowska, Marek Komisaruk, Ewa Krzemi?ska, Anna Lewa?ska, Ewa Nowi?ska, Tomasz Pi?tek, Katarzyna Sosnowska-Gajda, ?ukasz Wieczorek, Anna Winiarska, Magdalena Wojciechowska.

Wystawa prac artystów polskich tworz?cych w Irlandii: 13 – 17 grudnia 2008, The Absolute Hotel, Limerick

Wernisa?, koncert i aukcja charytatywna: 13 grudnia 2008 (sobota), godzina 19.00

Dodatkowych informacji udzielaj?:
Magdalena Sudo?, tel. 0851253853, mail: mawis5@o2.pl
Justyna Cwojdzi?ska, tel. 0863924644, mail: info@ipcba.ie

Share