Polacy w Irlandii to dobrzy sąsiedzi, zintegrowani ze społecznością irlandzką, dumni z własnej tożsamości narodowej, to znaczący aktorzy życia publicznego w Irlandii – taką Polonię w Irlandii chcą budować polonijni działacze i aktywiści społeczni, którzy wzięli udział w Szkoleniu Liderskim w Irlandii zorganizowanym przez Forum Polonia, Stowarzyszenie Szkoła Liderów w ramach Programu Szkoła Liderów Polonijnych oraz Ambasadę RP przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Działacze, którzy spotkali się w Dublinie w ostatni weekend 18-21 października 2012 rozwinęli wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy z lokalnymi partnerami i strategicznego planowania swoich działań. Nawiązali cenne kontakty z irlandzkimi instytucjami i z innymi uczestnikami, poznali metody i stworzyli konkretne podwaliny do realizacji wspólnych inicjatyw.

„To szkolenie jest najlepszą rzeczą, jaka mnie spotkała ze strony Polski i Polonii od momentu wyjazdu do Irlandii. Gdyby wszyscy Polacy byli, jak osoby które poznałem na szkoleniu, to powiedzenie „Polak Polakowi wilkiem“ przestałoby funkcjonować. Trener Paweł dał nam genialne metody, a kontakty które nawiązaliśmy obaliły mity i podziały między nami.“
Krzysztof Socha, Drogheda, Dublin

Ton szkoleniu nadał Ambasador RP w Irlandii pan Marcin Nawrot, podkreślając na uroczystej inauguracji, że motorem działań społecznych powinny być wartości wyższe.

Jak wejść w irlandzkie struktury?

Piątkowy dzień wypełniły wizyty studyjne. W budynku parlamentu irlandzkiego Kirsi Hanifin, Labour Party Women and Equality Officer zaprezentowała podstawy systemu politycznego w Irlandii oraz możliwości i korzyści angażowania się w partie polityczne. Robert Dowds, poseł przybliżył sposoby współpracy pomiędzy członkami Irlandzkiego Parlamentu a mieszkańcami ich okręgów wyborczych. Natomiast Ivana Bacik, Senator, mówiła o swoich czeskich i chorwackich korzeniach oraz jak współpracuje z organizacjami mniejszościowymi w zakresie zmian w legislacji, dotyczącymi na przykład kryminalizacji praktyk kulturowego obrzezania kobiet.

Bardzo ważne było robocze spotkanie w Rządowym Biurze ds. Promocji Migrantów (Office for the Promotion of Migrants Integration), gdzie uczestnicy zaprezentowali zakres swojej działalności i znacznie poszerzyli wiedzę OPMI nt. Polonii w Irlandii. Poruszono zarówno temat naszych mocnych stron, jak i problemów polskiej społeczności, tj. stopień znajomości języka angielskiego, zatrudnienie poniżej kwalifikacji, słaba reprezentacja naszej mniejszości w ciałach decyzyjnych, niski udział w procesach konsultacyjnych, takich jak na przykład ostatnio związany z nowelizacją polityki anybulingowej w szkołach. W efekcie zarysowane zostały zakres i kierunki przyszłej współpracy pomiędzy OPMI a Polonią.

Mając na uwadze, że to współpraca z instytucjami na szczeblu lokalnym jest kwintesencją działalności polonijnej uczestnicy spotkali się także z Davidem O’Donovanem z Biura Integracji w Urzędzie Miasta Dublin, który opowiedział o możliwościach współpracy Urzędu Miasta ze środowiskami migranckimi. Natomiast siedzibie Rady Miejskiej Miasta Dublin, Radny Miasta Dublina Dermot Lacey mówił na temat współpracy między radnymi, a mieszkańcami ich okręgów wyborczych.

„Program był wspaniały, bardzo dynamiczny. Podobała mi się kombinacja warsztatów i wizyt studyjnych. Dowiedziałam się że politycy i instytucje są bardziej dostępne niż sądziłam, że mogę się z nimi kontaktować np przez email.“
Niamh Nestor, Dublin, Mayo


Jak to robią inni?

Panel z organizacjami migranckimi w siedzibie New Communities Partnership NCP był źródłem inspiracji i dostarczył mnóstwa praktycznych wskazówek. Issah Husseini, CEO New Communities Partnership opowiadał o wspieraniu kandydatów pochodzenia migranckiego startujących w wyborach lokalnych i podkreślił wagę „widoczności“ społeczności polskiej na szerszej arenie społecznej. Ifrah Ahmed, United Youth of Ireland, mówiła o budowaniu grup poparcia dla swoich działań w kontekście projektów wspierających młode kobiety ze środowisk migranckich. Rastislav Blazek ze Slovac Centre Ireland wprowadził grupę w niuanse formalizowania działalności organizacji migranckiej oraz prowadzenia skutecznych działań rzeczniczych, w oparciu o swoje doświadczenie w pracy z mniejszością słowacką w Irlandii. Monika Sapielak z Centre for Creative Practices, podzieliła się swoją wiedzą o tworzeniu strategii działania i możliwościach samofinansowania swojej działalności przez pryzmat prowadzenia niezależnego centrum wspierania i promocji artystów pochodzenia migranckiego. Na zakończenie zaś Maciej Bator z Polish Association Northern Ireland podkreślił znaczenie rozwijania sieci kontaktów w prowadzeniu skutecznych działań na rzecz środowisk migranckich na przykładzie swoich działań na terenie Irlandii Północnej.
Siobhan O’Donague szefująca Migrants Rights Centre oraz Frank Connoly, dziennikarz śledczy, a obecnie szef komunikacji w SIPTU dali wskazówki do budowania większej widoczności, znajdowania poparcia dla naszych działań i efektywnej współpracy z mediami.

To szkolenie to świetny pomysł. Wybrano świetnego trenera. Kontakty nawiązane pomiędzy uczestnikami są nie do przecenienia.
Krzysztof Wolny, Cork


Nasz warsztat pracy. Nasza wizja.

Program warsztatów szkoleniowych, specjalnie przygotowanych przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, stworzył przestrzeń do przeprowadzenia wnikliwej analizy aktualnej sytuacji Polonii Irlandzkiej i zarysowanie wizji i celów, które działacze chcą osiągnąć oraz aktywności, które mogą podjąć. Uczestnicy szkolenia podzielają wizję w której „Polacy w Irlandii są postrzegani jako dobrzy sąsiedzi“, „Polacy są zintegrowani ze społecznością irlandzką przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości“, „Sa znaczącymi aktorami życia publicznego“.
Uczestnicy poznali narzędzie do strategicznego planowania „visual planning system“.

Szkolenie było bardzo inspirujące, pełne praktycznych informacji i wskazówek. Partie polityczne są żywo zainteresowane współpracą z Polonią, są na nas otwarci. Spotkanie z OPMI było dobrym kontaktem do dalszej współpracy. Panel z NGO dostarczył cennych „case studies“. Siobhan ODonaghue dała nam do myślenia o wartościach. Część warsztatowa pozwoliła nam zidentyfikować problemy stojące przed Polonią i znaleźć rozwiązania.
Poznanie tylu inspirujących, inteligentnych, tryskających energią ludzi, to szczyt marzeń. Dzięki temu spotkaniu jesteśmy silniejsi.

Justyna Cwojdzińska, Limeryk

Stowarzyszenie Szkoła Liderów powstała w 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego. Do celów działalności należy edukacja działaczy publicznych oraz wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk lokalnych, promowanie idei współpracy międzynarodowej, edukacja obywatelska młodzieży i osób dorosłych, kreowanie postaw liderskich. W ramach projektu Szkoły Liderów Polonijnych prowadzonego przez Stowarzyszenie oferta szkoleniowa jest skierowana do środowisk polonijnych.

Forum Polonia jest platformą współdziałania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczeństwa Irlandii. Forum działa jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii.

Share