Grupa Korpusów Pokoju zaprasza na projekcj? filmu Pedra Almodovara „Porozmawiaj z ni?”.

To pe?na wzrusze? historia przyja?ni dwóch m??czyzn, którzy poznaj? si? w niezwyk?ych okoliczno?ciach. To opowie?? o mi?o?ci, splataniu si? ludzkich losów, sile i bezsilno?ci, wielkiej samotno?ci, o przekraczaniu granicy mi?dzy dobrem a z?em…

Serdecznie zapraszamy. Seans odb?dzie si? 30 listopada o godz. 20.00 w podziemiach klasztoru Dominikanów przy Upper Dorset St.

Share