Na uwagę zasluguje kolejna inicjatywa Centrum Together-Razem, czyli program dla programu dla osób bezrobotnych „Aktywator”.

Na zakończenie sierpnia wraz z końcem wakacji zakończyła sie kolejna edycja programu dla osób bezrobotnych „Aktywator”. Program, który już na dłużej zadomowił się w działalności Centrum Together-Razem skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, a trwa zazwyczaj 10 tygodni, podczas których uczestnicy spotykają się raz w tygodniu w każdy poniedziałek na kilka godzin.
Przez ostatnie cztery miesiące uczestnicy brali udział w całkowicie bezpłatnych zajęciach, których celem było wyposażenie osób długotrwale bezrobotnych w narzędzia umożliwające odnalezienie się na rynku pracy w Irlandii w czasach recesji i głebokiego kryzysu. Zajęcia podzielone były na 4 bloki zajęć, a dotykały kwestii samotywacji i planowania kariery, technik przygotowania CV oraz do rozmowy kwalifikacyjnej, a także dużą część zajęć stanowiła nauka języka angielskiego Bussines English pod kątem przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Ostatnim elementem zajęć była tematyka samozatrudnienia i udziału w programach socjalnych Powrotu do Pracy BTW.
Na zakończenie programu każdy z uczestników otrzymał certyfikat stanowiący doskonały materiał do wykazania się aktywnością w podnoszeniu swoich kwalifikacji na rynku pracy przed inspektorem urzędu Social Welfare.
Słowa podziękowań za przeprowadzone zajęcia należą się Paniom Wiesławie Nowak, Jolancie Kunysz-O’Keeffe, Karolnie Zygmunt i Panu Wojciechowi Białek.
W trakcie anonimowego ankietowania ewaluacyjnego program uczestników jednakże to nie sama nauka czy treść treningu stanowiło dla uczestników motywacje, ale grupa sama w sobie z jej dynamiką oraz serdeczność uczestników i prowadzących, ponadto wartościowe kontakty tam zawarte oraz bezpośrednie towarzystwo osób znajdujących się w w takiej samej sytuacji.
Z rozmów z uczestnikami wynikało również, iż cenią sobie możliwość odbywania dodatkowych bezpłatnych kursów jaką podczas kursu otrzymali. Tym razem był to bezpłatny certyfikowany kurs HACCP przydatny przy pracy w cateringu, a także prowadzeniu własnej działalności przygotowany przy współpracy z zaprzyjaźnioną organizacją Cork Simon.
Uczestnicy „Aktywatora” wciąż spotykają się razem w Centrum Together-Razem i uczą języka angielskiego wspólnie z Panią Karoliną Zygmunt do czasu uruchomienia kolejnej edycji, co nastąpi w połowie października. Zachęcam wraz z uczestnikami ostatniej edycji wszystkich do udziału w tym bezpłatnym programie i do rejestrowania swojego zainteresowania telefonicznie 021 4967743 lub poprzez email: info@together-razem.org. Rekrutacja do programu odbędzie się 15 październia w biurze Centrum Together-Razem przy 17 George’s Quay.
Ze swoich źródeł redakcja dowiedziała się, że rozpoczeły się starania o akredytacje tego programu przez FETAC więc trzymamy kciuki i życzymy powodzenia Centrum „Together-Razem” w realizacji dalszych planów.

Centrum „Together-Razem” jest organizacją pożytku publicznego charity CHY19216 i oferuje szereg inicjatyw i programów pomocowych i wspierających na temat których więcej znajdziesz na stronie www.together-razem.org, zaś o wszystkich bieżących inicjatywach poczytać możesz na profilu www.facebook.com/together.razem.

Autor: Elżbieta Królik

Share