Kuźnia Liderów

Kuznia Liderow – szkolenia FP: Celem szkolen jest wspieranie działalności społecznej na rzecz polskiej mniejszości w Irlandii oraz rozwijanie umiejętności liderskich wśród działaczy sektora NGO. Warsztaty z zakresu tworzenia, rozwoju oraz formalizacji działalności grup wolontaryjnych oraz działających w sektorze NGO stawiają sobie za cele: pomoc w sprawnym tworzeniu misji oraz statutu organizacji, jak również dookreślenie wizji i celów Forum Polonia oraz przygotowanie członków FP do etapu legalizacji i wyboru zarządu organizacji. W ramach szkoleń odbyły się dwie sesje warsztatowe: 1. Misja, wizja & statut organizacji; 2. Zarządzanie organizacja, formy prawne działalności, statut charity.

Szkolenia odbyly sie dzieki grantowi z Integrating Ireland oraz The Wheel Centre. W szkoleniach udzial wzieli przedstawiciele organizacji: Emilia Marchelewska (Cairde), Anna Paś (Polski Express), Grzegorz Rękas, Beata Molendowska, Marysia Rippel (MyCork Association), Sławek Norberczak (POSK), Krzysztof Kiedrowski (IPS), Patrycja (Clonmel Polish School), Niamh Nestor (Billingual Forum Ireland), Anna Michalska (Multicity – Kilkenny), Basia Ozga (CKU).
Koordynacja projektu oraz pozyskanie funduszy: Anna Paś

 

 

Share