Idziemy na Ilość. Spis 2011

Celem projektu było zwiększenie prawodopobieństwa adekwatnego określenia liczby i sytuacji Polaków w Irlandii poprzez szerzenie informacji nt. Spisu Powszechnego w Irlandii.

Rationale: Spis 2006 zdecydowanie zaniżył liczbę Polaków mieszkających w Irlandii. Statystyczne ozdwierciedlenie cech demograficznych populacji mniejszości polskiej jak i jej jako?ciowych charakterystyk w odniesieniu do kwestii poruszanych w formularz spisowym, jest kluczowe dla lepszej analizy potrzeb naszej mniejszości i prób ich zaspokojenia poprzez lobowanie odpowiednich instytucji oraz inicjowanie oddolnych akcji.

Podjęte działania i ich efekty:
– podstrona internetowa zawierająca praktyczne informacje opisane z perspektywy korzyści dla mniejszości polskiej
– kontakt mailingowy, telefoniczny i osobisty do grup i działaczy polonijnych informujący o akcji
– mailingi mobilizujące przedstawicieli społeczności polskiej
– nagłośnienie informacji w mediach polonijnych
– kontakt z biurem promocyjnym Censusu
– dystrybucja ok 3tys ulotek.
– Infolinia obsługowana przez rachmistrzów z Dublina, Cork i Waterfod

Zakres czasowy
Przygotowanie: listopad,2010-marzec 2011. Realizacja: kwiecień – maj 2011

Inicjatywa: Emilia Marchelewska
Prowadzenie: Emilia Marchelewska, Anna Paś

Lista grup, które przeprowadzały działania inicjowane przez prowadzące projekt oraz własne.
Akcje informacyjną nt Censusa medialnie wsparło wiele mediów i organizacji polonijnych, kliknij, by uzyskać linki do niektórych z artykułów.

Share