kampania Jesteś u siebie. Zagłosuj!

Koordynacja projektu: Barnaba Dorda, Artur Banaszkiewicz, Iwona Ciećwierz

 

Z początkiem września rozpoczęła się kampania „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” zachęcająca Polaków do udziału w irlandzkich wyborach samorządowych. O sposobach i terminach głosowania przypomina szeroko zakrojona akcja promocyjna, której centrum dowodzenia stanowi strona www.jestesusiebie.org.

Wybory_poster_A3Kampania organizowana była przez Forum Polonię we współpracy ze Szkołą Liderów (Polska) i współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem było edukowanie, informowanie i zachęcanie Polaków do rejestracji w spisie wyborców oraz późniejszego głosowania bądź kandydowania w wyborach lokalnych. To kampania społeczna, nie mająca na celu wspierania żadnej z partii politycznych, ani konkretnych kandydatów

Jeden z koordynatorów akcji, Artur Banaszkiewicz mówił: „Polityka lokalna w Irlandii bardzo różni się od tej w Polsce. Przede wszystkim jest bardzo blisko mieszkańców, tu w Irlandii radni są na wyciągnięcie ręki, zabiegają silnie o głosy osób zarejestrowanych do wyborów i nierzadko pomagają osobiście swoim wyborcom! Polacy powinni wykorzystać nadarzającą się sposobność i zostać dostrzeżonym przez radnych!”

 

Kampania opierała się na dwóch rodzajach działań:Wybory_Rollup_850x2150_halfsize
Działania profrekwencyjne:
informowanie i edukowanie Polaków o ich prawach wyborczych  i potrzebie rejestracji w spisie wyborczym przed 25 listopada 2013 roku, a także o prawie do głosowania w wyborach samorządowych; tym samym zachęcanie Polaków do udziału w wyborach
Działania angażujące:
działacze polonijni będą mogli realizować w ramach kampanii specjalnie przygotowane dla nich zadania: diagnozowanie środowisk lokalnych, prowadzenie działań angażujących (wydarzenia, afiszowanie, ogłoszenia lokalne, itd). Zadania i model angażowania jest wzorowany na  na doświadczeniach akcji Masz Głos Masz Wybór z Polski.

W ramach kampanii  prowadzone były działania mające na celu dotarcie, zaangażowanie i wspieranie lokalnych aktywistów polonijnych, którzy mają zacięcie do aktywności społecznikowskiej.

O działaniach angażujących mówiłaIwona Ciećwierz ze Szkoły Liderów: „Wierzę, że podobnie jak w Polsce, w Irlandii mieszka mnóstwo osób która chcą działać na rzecz swoich lokalnych społeczności, zachęcać do angażowania się w lokalne sprawy, budować dialog pomiędzy mieszkańcami a radnymi i w końcu widzieć pozytywne zmiany. Do takich właśnie osób chcemy dotrzeć tu w Irlandii w ramach działań angażujących! To oni pociągną innych do działania!”

Działania w 2013 roku koncentrowały się przede wszystkim wokół zachęcania do rejestrowania się do spisu wyborców. Termin uproszczonej rejestracji to był 25 listopada 2013 roku.  

 

Więcej o działaniach w ramach kampanii w 2013 roku można przeczytać w raporcie ze Zjazdu Forum Polonia w 2013 roku TUTAJ

Albo na facebook’u https://www.facebook.com/JestesUSiebieZaglosuj/

Albo na stronie internetowej przygotowanej specjalnie na kampanię: www.wybory.forumpolonia.org

 

 

kandydat komiks

Share