Lokalni liderzy

dcc_1

Staże samorządowe dla Polaków w Irlandii

 • Interesujesz się sprawami Twojej społeczności i polityką lokalną?
 • Chcesz dowiedzieć się, jak działa samorząd w Irlandii poprzez praktyczne doświadczenie?

Dołącz do programu stażowego dla Polaków mieszkających w Irlandii.

Od września do grudnia 2016 roku Forum Polonia, Instytut Spraw Publicznych we współpracy
z Immigrant Council of Ireland organizuje staże polityczne z radnymi miasta Dublina.

Kogo poszukujemy?

Kandydaci na staż do rady miasta w Dublinie powinni wykazywać doświadczenie w następujących obszarach: działalność społeczna/ polityczna, badania naukowe, administracja biurowa, nowe technologie. Mile widziane będzie doświadczenie w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie CV w języku angielskim na adres: dccinterns@forumpolonia.org

Do CV prosimy załączyć dokument z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego chcesz uczestniczyć w programie? maksimum 300 słów.

Termin nadsyłania aplikacji upływa z końcem dnia w niedzielę 10 lipca 2016 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 19 lipca w Dublinie. Zaś staże rozpoczną się w poniedziałek 5 września 2016 r., wraz z pierwszym posiedzeniem rady miasta w Dublinie.

staze_plakat_pl

Ważne:

Dla stażystów organizatorzy zapewniają miesięczne kieszonkowe na pokrycie kosztów dojazdów, lunchów itp. Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość udziału w specjalnych szkoleniach liderskich i wizytach studyjnych.

Opis stażu:

 • Od września do grudnia 2016 r. stażysta będzie współpracować z radnym miasta Dublin
  i uczestniczyć w podejmowanych przez niego lokalnych działaniach, spotkaniach i projektach.
 • Stażysta będzie uczestniczyć w zebraniach komisji miejskich oraz brać udział w sesjach rady miasta.
 • Program pracy oraz zakres zadań będzie indywidualnie uzgadniany z radnym tak, aby był dogodny i korzystny dla obu zainteresowanych stron.
 • Czas pracy radnego jest bardzo elastyczny i zależy od jego aktywności społecznej. Spotkania rady miasta odbywają się wieczorami. Radni często pracują popołudniami oraz w soboty.
  Tygodniowy czas stażu wynosi 6-8 godzin, max. 14 godzin – w zależności od indywidualnych ustaleń między stażystą a radnym.

Kalendarz radnego i stażysty uwzględnia następujące terminy:

 • Comiesięczne spotkania rady miasta w Dublinie, które odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca.
 • Spotkanie uchwalające budżet miasta, które odbywa się na przełomie listopada, początku grudnia.
 • Comiesięczne spotkania komitetu lokalnego oraz spotkania dot. strategicznej polityki miasta.

Ważne:

 • Uczestnik projektu w czasie trwania stażu będzie objęty opieką mentora.
 • Obowiązkiem uczestnika projektu jest prowadzenie dziennika przebiegu stażu.

Masz pytania?

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt z Agnieszką Wieczorkowską z Forum Polonia – telefon 085 145 9906, e-mail: dccinterns@forumpolonia.org

baner-partnerzy1

Share