Masz pasje do działania? Angażujesz się społecznie, kulturalnie lub politycznie? Chcesz wzmocnić swoje kompetencje liderskie? Chcesz się dowiedzieć jak efektywniej współpracować z instytucjami i organizacjami irlandzkimi?
Zapraszamy do aplikowania do udziału w Szkoleniu Liderskim w Irlandii!!! Złóż aplikację do 30 września!

Szkolenie Liderskie w Irlandii jest organizowane przez Forum Polonia, Stowarzyszenie Szkoła Liderów w ramach Programu Szkoła Liderów Polonijnych oraz Ambasadę RP w Dublinie. Odbędzie się ono w Dublinie w dniach 18 – 21 października 2012 roku.

Szkolenie Liderskie w Irlandii jest adresowane do osób mieszkających w Irlandii, które w swojej pracy zawodowej lub społecznej działają na rzecz Polski, Polonii i jej integracji ze społeczeństwem Irlandii, odpowiadają na wyzwania stojące przed tutejszą Polonią i budują pozytywny wizerunek naszej mniejszości. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, wsparcie ich w aktywnym i świadomym działaniu w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych.

Zapraszamy do składania podań!

Na stronie szkolenia znajdziesz wszelkie uaktualnienia.

PROGRAM
WARUNKI I HARMONOGRAM REKRUTACJI Złóż aplikację do 30 września!
ORGANIZATORZY I PATRONI PROJEKTU

Projekt Szkolenia Liderskiego w Irlandii jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Share