Wychodząc na przeciw zainteresowaniu polskich obywateli uzyskaniem szczegółowych informacji z zakresu ubezpieczenia społecznego, Wydział Konsularny RP w Dublinie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych organizują cykl dwóch spotkań informacyjnych. Specjaliści ZUS wyjaśnią:

– gdzie najlepiej się ubezpieczyć w Polsce czy w Irlandii,
– dlaczego ubezpieczenie społeczne jest ważne,
– co to jest koordynacja świadczeń,
– jakie przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego,
– jak przyznawane są emerytury i renty,
– komu przysługują zasiłki chorobowe i kto je wypłaca.

Terminy i miejsca spotkań

14 kwietnia – sobota DUBLIN
godz. 1700 Hotel Jurys Inn
Custom House Quay
Dublin 1

15 kwietnia – niedziela CORK
godz. 1130 Imperial Hotel
South Mall
Cork

Porady będą udzielane bezpłatnie. Program spotkania przewiduje również możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania.

Share