Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II zaprasza na sta?e spotkania w ka?dy 3 wtorek miesi?ca w Ko?ciele ?w. Franciszka Xavier’a przy Upper Gardiner St.

Plan spotkania:
18,30 – msza ?w.
19,30– 21,00 SPOTKANIE CZ?ONKÓW I SYMPATYKÓW TOWARZYSTWA

I CZ??? : WSPÓLNA MODLITWA- 1 DZIESI?TKA RÓ?A?CA ?WI?TEGO
CZYTANIE I S?UCHANIE WYBRANEGO FRAGMENTU Z PISM Jana Paw?a II
S?owo Ojca opiekuna- Wojciecha Kowalskiego
Przerwa : ma?a agappa

II cz??? – robocza: sprawy organizacyjne i statutowe
Zako?czenie spotkania: wspólne ?piewanie wybranej ulubionej pie?ni Jana Paw?a II lub czytanie wybranego tekstu poetyckiego.
Serdecznie zapraszamy!

Share