Wiele obietnic trzech głównych partii wymaga obecności we władzy na poziomie krajowym. Kampania przed wyborami lokalnymi jest już w pełnym rozkwicie, a trzy główne partie – Fianna Fáil, Fine Gael i Sinn Féin – opublikowały swoje manifesty pełne obietnic. Manifesty te są jednak znacznie krótsze i mniej szczegółowe niż ich odpowiedniki na wybory krajowe, które miały ponad 100 stron.

Na wybory lokalne w 2024 roku manifest Fianna Fáil ma 24 strony. Fine Gael i Sinn Féin mają po 32 strony, z tym że dokument Sinn Féin jest w języku irlandzkim i angielskim, więc faktycznej treści jest tylko 16 stron.

Krótsza długość tych dokumentów prawdopodobnie odzwierciedla znacznie bardziej ograniczone kompetencje dostępne dla radnych i władz lokalnych.

Wiele obietnic zawartych w manifestach będzie wymagało, aby partie te były w rządzie krajowym po wyborach powszechnych, aby mogły zostać zrealizowane. Wybory lokalne są okazją do przetestowania polityk z wyborcami przed dużymi wyborami do Dáil. Co więc obiecują Fianna Fáil, Fine Gael i Sinn Féin wyborcom, którzy zagłosują na radnych 7 czerwca?

Mieszkalnictwo

Kryzys mieszkaniowy od dawna uważany jest za kluczowy temat nadchodzących wyborów powszechnych. Nic dziwnego, że wszystkie trzy partie mają obietnice dotyczące mieszkalnictwa na czołowych miejscach w swoich manifestach wyborczych. Fianna Fáil twierdzi, że partia w rządzie „przywróciła Irlandię do budowy” i twierdzi, że zastopowała pogłębiający się kryzys na rynku dzięki planowi Housing for All. Zarówno Fianna Fáil, jak i Fine Gael obiecują zbudować 250 000 domów w ciągu najbliższych pięciu lat i rozszerzyć programy takie jak Help-to-Buy. Jeśli chodzi o wysiłki zmierzające do zmniejszenia bezdomności, Fianna Fáil obiecuje „kontynuować budowę największego programu budownictwa socjalnego w historii państwa”. Fianna Fáil również twierdzi, że jej radni nie będą sprzeciwiać się projektom mieszkań socjalnych i tych przystępnych cenowo. Fine Gael twierdzi, że jest „partią, która uruchomiła budownictwo mieszkaniowe po kryzysie finansowym”. Obiecuje również „zapobiegać masowemu wykupowi domów”, twierdząc, że partia wprowadziła już pewne obostrzenia w tym celu i „będziemy je aktywnie monitorować”.

Sinn Féin, jako główna partia opozycyjna, twierdzi, że po 13 latach rządów Fine Gael „własność domów upadła”. Partia obiecuje, że „silny zespół Sinn Féin w samorządach lokalnych priorytetowo potraktuje realizację największego programu budownictwa publicznego w historii państwa, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe socjalne i przystępne cenowo”. Sinn Féin twierdzi, że jest jedyną partią, która ma plan na realizację takiego programu. Partia obiecuje, że jej radni będą „stosować przymusowy zakup, tam gdzie to praktyczne, oraz przywracać do użytku opuszczone i puste nieruchomości”.

Imigracja

Imigracja jest również gorącym tematem w kampanii wyborczej. Fine Gael zawiera specjalną sekcję poświęconą imigracji w swoim manifeście wyborczym. Obiecuje utrzymanie systemu migracyjnego, który jest „solidny, sprawiedliwy i egzekwowany”. Fine Gael opisuje, jak rząd pracuje nad zwiększeniem zakwaterowania dla migrantów. Dokument obiecuje, że Fine Gael „odstąpi od awaryjnego używania hoteli”, chociaż nie zobowiązuje się do całkowitego zaprzestania tej praktyki. Manifest Fianna Fáil porusza kwestie imigracyjne w sekcji zatytułowanej „promowanie rozwijających się społeczności”. Partia twierdzi, że ustanowi lokalne fora integracyjne, które pozwolą ludziom „bezpiecznie omawiać i rozwiązywać swoje obawy dotyczące imigracji”.

Dość zaskakująco, biorąc pod uwagę poziom debaty na ten temat, Sinn Féin nie odnosi się do imigracji w swoim manifeście wyborczym. Zapytane o brak odniesień do imigracji, Sinn Féin stwierdziło: „Władze lokalne nie mają żadnej roli w kwestii polityki imigracyjnej, jednak Sinn Féin wierzy w system imigracyjny, który jest sprawiedliwy, efektywny i egzekwowany. Oczywiście, będzie to temat naszego manifestu na wybory europejskie.”

Prawo i porządek

Fianna Fáil twierdzi, że wprowadzi dedykowaną policję dla transportu publicznego i będzie priorytetowo traktować bezpieczeństwo publiczne w miastach i miasteczkach, zwiększając finansowanie dla oficerów ds. zapobiegania przestępczości. Obiecuje również wzmocnić uprawnienia władz lokalnych do eksmitowania najemców za „ekstremalne zachowania antyspołeczne”. Oprócz polityki zwiększania liczby funkcjonariuszy Garda, Fine Gael podkreśla plany zwiększenia kar za przestępstwa z użyciem noża i wzmocnienia stosowania nakazów zachowań antyspołecznych. Obiecuje również ograniczyć niebezpieczne użycie skuterów. Sinn Féin twierdzi, że będzie „walczyć o więcej gardaí – widocznych i patrolujących”. Partia wspiera również rozwój relacji między lokalnymi funkcjonariuszami Garda a wrażliwymi społecznościami oraz inne środki.

Podatek od nieruchomości

Jednym z namacalnych uprawnień radnych jest możliwość podnoszenia i obniżania podatku od nieruchomości lokalnych w ich obszarach o maksymalnie 15 procent w każdą stronę. Fine Gael obiecuje utrzymać dyskrecję radnych w ustalaniu stawki dla ich obszaru i twierdzi, że partia „będzie działać na szczeblu lokalnym i krajowym, aby szczegółowo informować, na co wydawane są pieniądze”. Sinn Féin twierdzi, że LPT jest „regresywny” i „przestarzały” i mówi, że jej radni będą obniżać podatek „do najniższego możliwego poziomu w corocznych budżetach rady, aż do czasu, gdy zostanie on zniesiony przez rząd Sinn Féin”. Dokument Fianna Fáil nie wspomina o LPT.

Transport

Fianna Fáil twierdzi, że zwiększy liczbę punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, obiecuje dokładny przegląd ograniczeń prędkości w całym kraju. Manifest Fine Gael obiecuje „działać na rzecz zapewnienia władzom lokalnym jak największej dyskrecji w zakresie priorytetowania i finansowania projektów drogowych”. Sinn Féin twierdzi, że jej radni będą priorytetowo traktować zwiększenie finansowania, aby zapewnić odpowiednie utrzymanie dróg lokalnych.

źródło Irish Times, 30 maja 2024

Share