Szkolenie Liderskie

Szkolenie Liderskie w Irlandii zostało organizowane przez Forum Polonia, Stowarzyszenie Szkoła Liderów w ramach Programu Szkoła Liderów Polonijnych oraz Ambasadę RP w Dublinie. Odbyło się ono w Dublinie w dniach 18 – 21 października 2012 roku.

Szkolenie Liderskie w Irlandii było adresowane do osób mieszkających w Irlandii, które w swojej pracy zawodowej lub społecznej działają na rzecz Polski, Polonii i jej integracji ze społeczeństwem Irlandii, odpowiadają na wyzwania stojące przed tutejszą Polonią i budują pozytywny wizerunek naszej mniejszości. Celem szkolenia był rozwój kompetencji liderskich uczestników, wsparcie ich w aktywnym i świadomym działaniu w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych.

PROGRAM

UCZESTNICY I REKRUTACJA Zakończyliśmy zbieranie podań osób chętnych, by wziąć udział w Szkoleniu. Dziękujemy za przesłanie aplikacji. Wyniki już wkrótce.

ORGANIZATORZY I PATRONI PROJEKTU

Na czym polega bycie liderem / liderką? Obejrzyj film i sprawdź, które z wymienionych w nim cech lidera wyróżniają również Ciebie:

Film zrealizowany w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Projekt Szkolenia Liderskiego w Irlandii jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Share