Program

Pełen program szkolenia: SLI – programme

Program szkolenia obejmuje tematy tj.:

• Lepsze rozumienie działania struktur irlandzkich
• Nawiązywanie efektywnej współpracy z instytucjami i organizacjami irlandzkimi
• Poznawanie metod i narzędzi prowadzenie działań lobbingowych w oparciu o współpracę
• Określanie kierunków działań potrzebnych dla osiągnięcia celów
• Budowanie wizerunku Polonii poprzez współpracę z mediami

I Szkoła Liderów Polonijnych. 2009


Program będzie realizowany podczas:

• warsztatów rozwijających kompetenecje liderskie
• wykładów oraz spotkań, z politykami, działaczami irlandzkich organizacji społecznych etc
• wizyt studyjnych w instytucjach rządowych, samorządowych etc

Chcesz wiedzieć więcej o szkoleniu liderów?
Informacje o wcześniejszych edycjach Szkół Liderów Polonijnych, które odbyły się w Polsce, a także o programach wsparcia absolwentów, możecie znaleźć na stronie internetowej Szkoły Liderów.

Share