Rekrutacja

Lista osób, które wzięły udział w programie Szkolenie Liderskie w Irlandii (w porządku alfabetycznym):

Banaszkiewicz Artur

Cwojdzińska Justyna

Dulny Małgorzata

Gołębiewska-Jakubas Sylwia

Hajdak Agnieszka

Jankowska Edyta

(Klimaniec Monika – zakwalifikowana)

Kornatka Rafał

Kostienko Tomasz

Łacina Jacek

Musiał Wojciech

Nestor Niamh

Socha Krzysztof

Wichert Patryk

Wolny Krzysztof

Ziembik Krzysztof

Lista osób zakwalifikowanych na listę rezerwową:

Kozłowska Beata
Trubilewicz Ireneusz

Gratulujemy!
Osoby z listy rezerwowej były przyjmowane w przypadku rezygnacji ze szkolenia osób z listy głównej, według podanej kolejności.

Kryteria udziału w Szkoleniu

Szkolenie Liderskie w Irlandii jest adresowane do osób mieszkających w Irlandii, które w swojej pracy zawodowej lub społecznej działają na rzecz Polski, Polonii i jej integracji ze społeczeństwem Irlandii, odpowiadają na wyzwania stojące przed tutejszą Polonią i budują pozytywny wizerunek naszej mniejszości.

• mają od 20 do 40 lat,
• mieszkają w Irlandii
• mają polskie pochodzenie bądź działają na rzecz środowisk polonijnych,
• są liderkami/liderami w swoich środowiskach,
• od co najmniej 2 lat angażują się społecznie, kulturalnie lub politycznie,
• chcą wzmacniać swoje kompetencje liderskie,
• chcą poznać warunki funkcjonowania instytucji i organizacji zajmujących się współpracą z mniejszościami na terenie Irlandii
• chcą rozszerzyć zakres swojej działalności i chcą nawiązać lub rozwinąć współpracę z innymi organizacjami polonijnymi
• znają język angielski i polski w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tych językach

Pytania dot. rekrutacji prosimy kierowac do:
SSP
rekrutacja@szkola-liderow.pl

Share