Rekrutacja

Rekrutacja na Szkolenie Samorządowe

2 – 8 września 2013, Irlandia

Wyniki rekrutacji na Szkolenie Samorządowe w Irlandii

 

Lista przyjętych:

 

Jarosław Bugalski

Joanna Dobosz-Chuda

Elżbieta Dobrzyńska

Piotr Gawlik

Sylwia Gołębiewska-Jakubas

Rafał Kornatka

Tomasz Kostienko

Mateusz Miś

Ireneusz Trubilowicz

Agnieszka Wieczorkowska

Krzysztof Wiśniewski

Agnieszka Wypiórkiewicz

 

Lista rezerwowa:

 

Aleksandra Pietrzykowska

Marcin Czechowicz

Agnieszka Hajdak

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 2 – 8 września 2013 pod Dublinem. Na początku sierpnia do osób zakwalifikowanych do udziału w Szkoleniu zostaną rozesłane informacje organizacyjne.

 

W razie rezygnacji osób z listy przyjętych, do udziału w Szkoleniu będą zapraszane osoby z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością podaną na liście.

 

 

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które:
• chcą kandydować w wyborach samorządowych w Irlandii,
• lub chcą zaangażować się w kampanie wyborcze przed tymi wyborami,
• lub chcą aktywnie zachęcać polską społeczność do udziału w wyborach i aktywnego udziału w życiu politycznym i społecznym Irlandii.

Szukamy działaczy organizacji polonijnych, związków profesjonalistów, klubów studenckich i nieformalnych zrzeszeń, osób aktywnych politycznie, osób działających na rzecz konkretnych grup społecznych (mniejszości narodowe, kobiety, związki wyznaniowe, itp.), a także osób związanych z edukacją, nauką, sportem i kulturą, i wszystkich innych którzy po prostu chcą zaangażować się w podobne działania.

Szkolenie Liderskie w Irlandii 2012

KRYTERIA UDZIAŁU:

• masz co najmniej 20 lat,
• mieszkasz na stałe na terenie Irlandii,
• masz polskie pochodzenie i angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania, na rzecz lokalnych społeczności lub angażujesz się politycznie;
• znasz język polski i angielski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku;
• jesteś liderem/liderką w swoim środowisku.

 

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, koszt uczestnictwa w wizytach studyjnych.

ZASADY REKRUTACJI:

Zgłoszenia składające się z:
formularza zgłoszeniowego,
• CV,
• 2 rekomendacji lub innych materiałów dokumentujących i potwierdzających informacje zawarte w formularzu,
podpisanych warunków uczestnictwa w projekcie

prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 17 lipca 2013 roku na adres rekrutacja@szkola-liderow.pl

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie http://www.szkola-liderow.pl do 23 lipca 2013.

W trakcie procesu rekrutacyjnego Stowarzyszenie Szkoła Liderów zasięgać będzie opinii polskiej placówki dyplomatycznej działającej na terenie Irlandii.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru do projektu udzielają koordynatorzy projektu:
Magda Mazur
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
magda.mazur@szkola-liderow.pl
tel. + 48 22 556 82 65

Barnaba Dorda
Forum Polonia Irlandia
barnaba.dorda@gmail.com
tel 087 291 55 91

 

 

WIĘCEJ O SZKOLENIU TUTAJ

Share