WOSP Dublin – gramy juz po raz 5ty!

W imieniu WOSPDublin chcieliby?my zaprosi? na 19 Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Jest to ju? 5 Fina? w Dublinie i jak w latach ubieg?ych przygotowali?my duuu?o muzyki i mnóstwo atrakcji. Nadchodz?cy Fina? odb?dzie si? jak w ubieg?ym roku w po??czonych ze sob? klubach: Living Room, Fibbers oraz dodatkowo Murrays. 3 miejsca, 3 ró?ne brzmienia.
Living Room zagra l?ejsz? dla ucha muzyk?: pop, reggae, blues i sporo polskiego rocka. Zagraj? m.in. The Hedgehogs, MaxBand, Sunflower seeds, Booze Brothers Band, Soulsciety, JoyFul Noiz. Jako specjalny go?? wieczoru zagra irlandzki zespó? Storyfold, znany m.in z utworu 'Delphine Wakes’

W Fibbersie natomiast znajd? ukojenie fani wytrawnie ci??kiego brzmienia. Us?yszycie dobrze ju? wszystkim znane Hello Jackie, Solar Flux, Blue Amber, Psykosis, mi?dzynarodow? grup? Last Spoken Word, oraz po raz pierwszy na dubli?skiej scenie Thy Worshipper!

W klubie Murrays zagraj? polscy DJe, znajdziecie tam równie? stoiska z vega?skim jedzeniem, wystaw? prac ró?nych artystów oraz wiele niespodzianek!

Podczas wszystkich imprez dzielna ekipa 103.2 Dublin City FM w sk?adzie Jacek Jaszczyk (120 na godzin?) i oraz Siwy i Piotrek (Siwy Dym) b?d? prowadzi? licytacje ró?nych ró?no?ci.
Kluby po??czone s? ogródkiem i razem tworz? jedn? ca?o??: Sztab WOSP Dublin!

Z dodatkowych atrakcji przewidujemy nalot (najazd?) motocyklistów Husarri. Gradka dla fanów dwóch kó?ek. Kto b?dzie chcia? pogada? o KMH,KM,tuningu, chromach, paleniu gumy albo po prostu zrobi? sobie fotk? na motorze (do odebrania na miejscu!). Zapowiedzia?o si? kilka ciekawych „motórów” wi?c lepszej okazji nie b?dzie.

Razem z Harcerzami i Irlandzkim Pogotowiem ratunkowym przeprowadzimy symulowany wypadek i zaprezentujemy pokaz pierwszej pomocy. B?dzie mo?na równie? wzi?? udzia? w mini szkoleniu i pod okiem do?wiadczonych ratowników potrenowa? umiej?tno?ci.

-Znowuuu bigos?!
-Yeah!!!
Bigos, kie?basa z grilla, chleb ze smalcem i ogórem – ogródek gastronomiczny ruszy od godziny 16. Na deser-ciasta,ciasteczka,torciki- stoiska firmowe polskich cukierni oraz wypieki Wolontariuszy!

Dla najm?odszych przygotowali?my jak zwykle najwi?cej atrakcji-od godziny 12 dzieciaki pod okiem do?wiadczonych opiekunów b?d? mog?y bawi? si? w WOSPowym przedszkolu.

Zagoszcz? u nas równie?:-Studio Foto
-Ksi?garnia
-Salon pi?kno?ci
-Sklepik z r?kodzie?ami
-Pchli targ

Startujemy od 12 (przedszkole), oficjalne otwarcie o 14.30!

Obecno?? obowi?zkowa!!!

Wszystkie produkty i ich wykonanie pochodz? od sponsorów lub s? dzie?em wolontariuszy – CA?Y PRZYCHÓD IDZIE BEZPO?REDNIO DO PUSZEK! Organizatorzy, PUB, obs?uga i wolontariusze nie uzyskuj? ?adnych profitów ze sprzeda?y czegokolwiek na Finale. Nie dotyczy to alkoholu i produktów zakupionych w barze.
Zapraszamy na oficjaln? stron? dublinwosp.org.pl
do??cz do nas na Facebook’u szukaj WOSP DUBLIN

Je?li posiadasz zb?dne skarby,nadaj?ce sie na Pchli Targ, Sklepu z R?kodzie?ami lub do ksi?garni – zabierz koniecznie ze sob?!

Sztab WOSP Dublin 2011

Share