The Legionary Sandwich Ball – Forging a BondLegionowy bal kanapkowy

The Association of the Friends of John Paul II in cooperation with the Polish Social Co-Operative Help organised a meeting entitled, ‘The Legionary Sandwich Ball – Forging a Bond’. It took place in the Polish House, 20 Fitzwilliam Place, Dublin on 18April, 2009.

The programme of the meeting included a mass (in both Polish and English) conducted by Father Krzysztof Hom, Agape and a screening of the film: ‘The Man Who Became Pope’ (2005).

A fundraiser to support the activities of the Help Organisation was planned. These activities include initiatives like creating new workplaces for unemployed immigrants and promoting the goals of the Association of the Friends of John Paul II .KO?O PRZYJACIÓ? FUNDACJI JANA PAW?A II oraz POLSKA SPÓ?DZIELNIA SOCJALNA „ HELP” w Dublinie zaprasza na spotkanie pt. Legionowy bal kanapkowy- budowanie wi?zi.

W dniu 18 kwietnia 2009 w Polskim O?rodku Spo?eczno – Kulturalnym przy 20 Fitzwilliam Place (Dom Polski). Pocz?tek spotkania godz.15,00. Koniec ok.godz.20,00.

Plan spotkania:

  • 15,00 Dwuj?zyczne Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego- prowadzone przez Ojca Jezuit? O. Krzysztofa Hom?
  • 16,00 Wspólne przygotowywanie Agapy – fantazyjnych, wiosennych kanapek, kawy herbaty oraz s?odkich niespodzianek
  • 17,00 Agapa – przy wspólnym stole Rozmowy, Nawi?zywanie kontaktu, Budowanie wi?zi
  • 18,30 Projekcja filmu – o Janie Pawle II „ Cz?owiek, który zosta? Papierzem”

Na spotkaniu b?dzie prowadzona zbiórka na rzecz rozwoju Polskiej Spó?dzielni Socjalnej „Help” – która powsta?a z inicjatywy Ko?a Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II.

Wypracowywane dochody przeznaczane s? na:

1.Tworzenie stanowisk dla bezrobotnych emigrantów
2.Promocj? Jana Paw?a II i Jego nauki
3.Promocj? Fundacji Jana Paw?a II i jej celów

Serdecznie zapraszamy! Uczestnicz?c w naszych spotkaniach charytatywnych i Ty pomagasz innym!

Share