Dariusz Rekosz w Cork i w Dublinie

[lang_pl]W pi?tek 17 pa?dziernika w Cork, a sobot? 18 pa?dziernika w Dublinie odb?dzie si? seria spotka? z autorem ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y – Dariuszem Rekoszem, twórc? przygód m?odych detektywów Morsa i Pinky, po??czona z warsztatami plastycznymi dla dzieci i krótk? opowie?ci? o najpi?kniejszych ilustracjach w polskich ksi??kach dla dzieci.

Zapraszamy mi?o?ników dobrej zabawy, zagadek detektywistycznych, malowania, ksi??ek i konkursów. Dzieci b?d? mog?y porozmawia? z prawdziwym pisarzem, poprosi? go o autograf i rozszyfrowa? kod konkursowy.

Spotkania odb?d? si?:
– 16.00 – 17.00 w Bibliotece G?ównej w Cork
– 12:30-14:00 w Bibliotece G?ównej ILAC Centre (Henry St.)w Dublinie
– 15:15-16:30 w Bibliotece w Blackrock (Newtown Avenue, Blackrock)w Dublinie
– 17:00-18:00 w Salonie Prasy i Ksi??ki (Moore St. Mall, Dublin 1)

Na ch?tnych czekaj? konkursy i… nagrody!

Wszystkie dzieci, które chcia?yby wzi?? udzia? w spotkaniu prosimy o zg?oszenie na adres: kampania@czytampopolsku.pl (w temacie ZG?OSZENIE_imi? i nazwisko) lub tel. +353 872 613 623 najpó?niej do 15 pa?dziernika do godz. 20:00.

Fundatorem nagród w konkursach jest Ksiegarnia internetowa ALETHA (www.ksiegarnia.ie)[/lang_pl]

Share

MyCork: zaproszenie na spotkanie z pisarzem Dariuszem Rekoszem

[lang_pl]Stowarzyszenie MyCork zaprasza na specjalne wydanie naszych „Rozmów (nie)Kontrolowanych”, w których we?mie udzia? p. Dariusz Rekosz, pierwszy Honorowy Ambasador Literatury Polskiej dla Dzieci i M?odzie?y kampanii MAMA, TATA… & MYSELF?

Spotkanie zosta?o zaplanowane na 18 pa?dziernika (sobota), godz. 16.30, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork.

Za wikipedi? http://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Rekosz :
Dariusz Rekosz (ur. 11 kwietnia 1970 roku w Sosnowcu) – polski pisarz, autor ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y Mors, Pinky i tajemnica dyrektora Fiszera, b?d?cej pocz?tkiem serii Mors, Pinky i…, wydawanej przez Wydawnictwo Nasza Ksi?garnia, z ilustracjami Bohdana Butenki. W roku 2008 produkcj? ksi??ek z tej serii przej??o wydawnictwo Prószy?ski i S-ka. Autor cyklu s?uchowisk radiowych dla dzieci i m?odzie?y, pod wspólnym tytu?em Detektywów para – Jacek i Barbara, emitowanych w Polskim Radiu BIS. Tak?e pisarz, prozaik – autor ksi??ki Szyfr Jana Matejki, b?d?cej polsk? parodi? Kodu Leonarda da Vinci. Laureat konkursu Krymina? Gda?ski (opowiadanie pt. Tajemnica Neptuna).
Honorowy Ambasador Literatury Dla Dzieci i M?odzie?y
.”

Pozosta?e linki:

oficjalna strona autora: http://www.rekosz.pl/

strona ksi??ki „Szyfr Jana Matejki”, b?d?cej polsk? parodi? Kodu Leonarda da Vinci: http://www.szyfrjanamatejki.pl/

strona serii „Mors, Pinky i…”: http://www.mors-pinky.pl/

Serdecznie zapraszamy[/lang_pl]

Share