MyCork: spotkanie z pielgrzymem

[lang_pl]Zapraszamy na nadzwyczajne wydanie naszych „Rozmów (nie) Kontrolowanych”, których Go?ciem Specjalnym b?dzie wyj?tkowy cz?owiek – p. Dominik W?och, który przeszed? pieszo z Gda?ska do Jerozolimy. W trakcie spotkania p. Dominik opowie nam o tej niezwyklej podró?y.

Spotkanie odb?dzie si? w najbli?sz? sobot?, 04.10. b.r., tradycyjnie w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, pocz?tek: godz. 19.00.

O p. Dominiku:

za: http://www.poznajswiat.com.pl/art/1226

„Pi??dziesi?t dolarów w kieszeni, szesna?cie kilogramów na plecach, cztery i pó? tysi?ca kilometrów przebytych pieszo w ci?gu stu dwudziestu pi?ciu dni. To w najwi?kszym skrócie opis pieszej pielgrzymki z gda?skiej dzielnicy Nowy Port do Jerozolimy, któr? odby? w tym roku Dominik W?och, student pedagogiki na Uniwersytecie Gda?skim.”

za: http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/728755.html

„Pielgrzym nazywa si? Dominik W?och, ma 24 lata, studiuje resocjalizacj? na Uniwersytecie Gda?skim i jeszcze do niedawna nosi? dready. Teraz w?osy starannie przystrzyg?, bo z krótkimi w?druje si? ?atwiej. Przed nim bardzo d?uga droga, ponad 3500 kilometrów. Jutro rano wyrusza pieszo z Gda?ska do Jerozolimy. Samotnie.
Zanim opowie o pielgrzymowaniu, mówi o marzeniach.
Ludzie maj? marzenia, ale boj? si? je spe?nia?, w obawie, ?e nie b?d? mie? nast?pnych – t?umaczy. – A ja spe?niam wszystkie, ?eby zrobi? miejsce dla kolejnych.”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie[/lang_pl]

Share