FP wyst?puje na Kongresie w Glasgow

Liderzy Forum Polonia dzielili si? wiedza i do?wiadczeniem na III Kongresie Stowarzyszen Studenckich w UK, który odby? si? w ubieg?y weekend, 26-28 marca, 2010 w Glasgow.

Emilia Marchelewska, Barnaba Dorba oraz Anna Pas podczas Panelu ‘Organizacje NGO, a stowarzyszenia studenckie’ mówili o aktywno?ci spo?ecznej i efektywnej komunikacji pomi?dzy roznymi grupami dzialajacymi w ramach networku. Powolywali sie na przyk?ady wspolpracy w ramach Forum Polonia oraz inne zwiazane z praca Cairde, zwiazkach zawodowych i np. organizacja WOSP. Przeprowadzili tak?e warsztaty, których efektem b?dzie m.in. wspólna realizacja projektu promocji Roku Chopinowskiego na wyspach i Platforma Stowryszen studenckich w UK.

Na Zjazd zostali tez zaproszeni liderzy Polonijni z Wielkiej Brytanii – Irlandii Polnocnej, Szkocji i Londynu. M?odych dzia?aczy inspirowali równie? liderzy szkockich i brytyjskich organizacji, partii politycznych, wybitni akademiccy itp.

Szanowany prof Oxfordu Zbigniew Pe?czy?ski nieg?osuj?cych w wyborach nazywa on ‘idiotami’ – kontrowersyjnie, acz z uzasadnieniem, bowiem w staro?ytnej Grecji ‘Idiotes’ to osoby, które nie korzysta?y ze swojego prawa g?osu.

Share