Tekla Klebetnica w Dublinie

Towarzystwo Irlandzko Polskie zaprasza na koncert grupy Tekla Klebetnica.

Polacy Górale zagraj? w Irlandii!

Kiedy? na po?udniu Polski „wiejskie plotkary” okre?lano Tekl?
Klebetnic?. T? nazw? przyj??a kapela góralska stworzona w 2006 roku.
Pocz?tkowo grupa wyst?powa?a charytatywnie. Jednak niezwyk?a
?ywio?owo?? i pozytywna energia muzyków przysporzy?a grupie wielu
fanów, zespó? sformalizowano i zacz?? wyst?powa? komercyjnie.

Muzyka, zabawy, ta?ce i stroje z rejonu Tatr!

Niedziela, 15 listopada

18.00

Murray’s Bar at 33-34 O’Connell Street.

Wst?p EURO 5, wolny dla cz?onków IPS

wspó?praca: Iwa i Krzysiek Wisniewscy oraz Ambasada Polski w Irlandii

Share