Przeglad filmow Jerzego Skolimowskiego w IFI

Jerzy Skolimowski jest jednym z najbardziej nowatorskich i kreatywnych re?yserów, który pojawi? si? wraz z nadej?ciem nowej fali w polskiej kinematografii lat 60-tych. Re?yser w marcu br. odwiedzi Irlandzki Instytut Filmowy (Irish Film Institute), w którym zaprezentuje, wraz ze swoimi starszymi dzie?ami, swój najnowszy film „Essential Killing”. Sam fakt, i? re?yser nazywany jest „m?odszym bratem Pola?skiego” lub „g?osem swojego pokolenia” ?wiadczy, i? przegl?d filmów Skolimowskiego b?dzie prawdziw? uczt? dla mi?o?ników kina europejskiego.

POKAZ PRZEDPREMIEROWY: ESSENTIAL KILLING I SKOLIMOWSKI. DYSKUSJA. (22 marca, godz. 18.45)

B?dziemy mieli zaszczyt go?ci? Jerzego Skolimowskiego oraz Ew? Piaskowsk? na przedpremierowym pokazie ich ostatniego filmu „Essential Killking”, który otrzyma? nagrod? na festiwalu filmowym w Wenecji. Film jest przejmuj?cym thrillerem opowiadaj?cym o przetrwaniu.

PROGRAM
„NIEWINNI CZARODZIEJE”, „NÓ? W WODZIE”
5 i 6 marca (godz. 13.00)

„RYSOPIS”, „WALKOVER”
12 i 13 marca (godz. 13.30)

„BARIERA”, RECE DO GÓRY”
19 i 20 marca (godz. 13.15)

„ESSENTIAL KILLING”
22 marca (godz. 18.45)

Dyskusja z Jerzym Skolimowskim oraz Ew? Piaskowsk? odb?dzie si? po projekcji filmów

Wi?cej informacji o przegl?dzie filmów Jerzego Skolimowskiego:

http://www.irishfilm.ie/cinema/sdispfilm_07.asp?SID=225&filmID=7294

Wi?cej informacji na temat Jerzego Skolimowskiego:

http://www.culture.pl/en/culture/artykuly/os_skolimowski_jerzy

Share