[lang_pl]Ósmy U?an Beliny[/lang_pl][lang_en]Belina’s Eight Cavalryman[/lang_en]

[lang_pl]Towarzystwo Irlandzko Polskie i Polski O?rodek Spo?eczno Kulturalny maj? zaszczyt zaprosi? na promocj? ksi??ki pt. Ósmy U?an Beliny.

 • Materia?y: prof. Maciej Smole?ski
 • Redakcja Naukowa: Grzegorz Nowik
 • Wprowadzenie: dr Janina Layons

W spotkaniu wezm? udzia?:

 • Prof. Maciej Smole?ski – Syn Genera?a
 • Dr. Grzegorz Nowik – Wojskowe Biuro Bada? Historycznych
 • Przewodnicz?cy: Juliusz L. Englert

Pi?tek 14 listopada, godz. 18.30 – Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place[/lang_pl]

[lang_en]The Irish Polish Society and The Polish Social and Cultural Association would like to invite you to the promotion of the book entitled Belina’s Eight Cavalryman.

 • Materials collected by prof. Maciej Smolenski
 • Historical Research and editing Grzegorz Nowik
 • Introduction: dr Janina Lyons

The event will be attended by

 • Prof. Maciej Smolenski – General’s son
 • Dr. Grzegorz Nowik – The Military Bureau of Historical Research
 • Chairman – Mr. Juliusz L. Englert

Friday 14th November @6.30 pm – Polish House, 20 Fitzwilliam Place[/lang_en]

Share