PolskiExpress.ie – zaproszenie do współpracy

Magazyn Polski Express, od momentu powstania w roku 2006, kreowany był jako marka, dla której jakość i profesjonalizm wyznaczały kierunek naszej działalności. Przez lata funkcjonowaliśmy jako bezpłatny magazyn opinii, zaś w ostatnich latach – idąc z duchem czasu – przekształciliśmy się w medium internetowe.

Dziś, dzięki wsparciu naszych grantodawców, mamy przyjemność zaprezentować NOWĄ odsłonę platformy www.PolskiExpress.ie. Mamy nadzieję, że dołączycie do grona naszych sprawdzonych użytkowników!

Polski Express to m.in.: codziennie aktualizowane informacje, recenzje i zapowiedzi ciekawych wydarzeń * autorskie komentarze, felietony oraz wywiady * profesjonalna redakcja i dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem, znający kulisy życia w Irlandii * zintegrowana strategia social media * platforma przyjazna użytkownikom mobilnym, korzystającym ze smart-phones * tekst, audio, video, podcasty * ogłoszenia i porady * przydatne adresy i serwisy informacyjne (biznes, praca, Wybory 2011 itp.) * sprawdzeni partnerzy, m.in. Psychology Hub, Forum Pomoc Bezrobotnym, POSK, Irish-Polish Society, Forum Polonia.

Zaproszenie dla Organizacji oraz liderów polskiej społeczności w Irlandii:

Jeśli organizujesz imprezę czy wystawę, Wasza organizacja pracuje nad interesującym projektem, a może w Waszym mieście dzieje się coś nadzwyczajnego – daj nam znać i skontaktuj się z Redakcją www.PolskiExpress.ie!
Zachęcamy do przesyłania nam informacji o działalności Waszej organizacji, ciekawych inicjatywach lokalnych, planowanych projektach społecznych, organizowanych festiwalach itp.  – pragniemy, by za pośrednictwem platformy Polski Express o Waszej działalności mogli dowiedzieć się inni!
Polski Express, dzięki wieloletniej współpracy ze sprawdzonymi Partnerami, Ambasadą RP w Dublinie, lokalnymi organizacjami oraz aktywnymi Polakami jest platformą, gdzie znajdziecie wiele przydatnych informacji, związanych z życiem i działalnością organizacji wolontaryjnych w Irlandii (np. Wybory 2011, program Szkola.pl wspierajacympolski szkolnictwo za granicą, międzynarodowe konferencje Polonii, projekt Roadmap to Integration etc.)

Odwiedź http://www.PolskiExpress.ie oraz dowiedz się więcej na temat:

Dolącz do nas na FacebookuTwitterze

Wszelkich informacji udziela: Anna Paś, e: anna@polishexpress.net / 085 154 1454.

Share

[lang_en]Workshop for immigrants about local community radio[/lang_en][lang_pl]Warsztaty dla radiowców[/lang_pl]

Ignaki Irigoien is organizing a workshop on behalf of the (radio section) of the Community Media Forum which is part of the Dublin Community Forum.

The workshop will be directed at immigrants involved in the different Dublin community radio stations, and those immigrants who want to get involved in community radio.

The Agenda proposed for this meeting would be:

  • Introduction
  • How to get involved
  • Learning from each other
  • Getting your programme played citywide
  • A temporary multi-multicultural licence

We are hoping to organize the workshop on a Saturday morning (lunch provided) probably at the end of the moth of November, 29th.

If you, or someone from your organization is interested in attending this workshop, please contact me at your earliest convenience to confirm your interest. There will be no charge for attending this workshop.

Contact: Ignaki Irigoien
Email:  iir@eircom.net
Mobile: 0868264070

Share

Spotkanie mediów z Ambasadorem RP

9. pa?dziernika w Rezydencji Pana Ambasadora w Irlandii odby?o si? spotkanie z mediami polonijnymi, w którym wzi??y udzia? równie? osoby dzia?aj?ce na Forum Polonia, m.in. Marcin Klinkosz z Naszego G?osu, Filip Dawidzi?ski prowadz?cy podcast Nie tylko Dla Or?ów oraz Emilia Marchelewska wspó?pracuj?ca m.in. z Polskim Heraldem.

Emilia na spotkaniu przedstawi?a najwa?niejsze informacje dot. wyborów lokalnych w Irlandii oraz wymogu rejestracji w rejestrze wyborców. Opowiedzia?a te? o dzia?aniach podj?tych przez Forum Polonia w ramach Projektu Obywatelskiego G?osuj? w Irlandii – strona internetowa, logo, sesje informacyjne i wi?cej.

Ambasador Szumowski podkre?la, ?e wybory lokalne„to dla nas rodzaj egzaminu, na ile jeste?my Europejczykami oraz na ile traktujemy Irlandczyków, tak jak chcieliby?my aby oni nas traktowali, czyli podmiotowo, a nie tylko jako pracownicy. Poka?my, ?e Polacy, to nie tylko milcz?cy twór, ale ?e chcemy by? równie? wspó?gospodarzami ulicy, osiedla, gdzie mieszkamy. Dlatego warto po?? na wybory”.

Pe?n? g?osow? relacj? ze spotkania mo?na pobra? ze strony www.nietylkodlaorlow.com.

Share