Dubli?ski Migrants Voters Project

Dublin City Council 7 pa?dziernika oficjalnie rozpocz?? swoj? kampani? Migrants Voters Project, której ramieniem wykonawczym jest m.in. Forum Polonia.

Forum zaanga?owa?o si? w projekt dzi?ki Agnieszce Wi?syk z NWICN, która jest w Steering Comittee projektu DCC.

6 osób z naszego forum zosta?o przeszkolonych jako trenerzy Voters Education – Local Election: Agnieszka Krauze, Barnaba Dorda, Monika Zawolik, Emilia Marchlewska, Dominika Topolska oraz sama Aga Wi?syk. Zosta?o przeprowadzonych kilka sesji informacyjnych. Forumowicze zajm? si? te? kolporta?em materia?ów promocyjnych, m.in. Remigiusz Dobrza?ski.

Share