Jazz w D-Light

Na nadchodz?cy weekend DLight studios przygotowa?o irlandzko-zimowa przed?wiateczn? jazzow? fist?. 9-tego grudnia – Ola Pukowiec Quartet; 10-tego – Solar Quartet; 11-Kasia Kubiczek & The Ambassadors of Jazz. Do tego grzane wino, pieczone kasztany i tradycyjne ?wi?teczne irlandzkie mince pies. 18.30, wst?p €15. Rezerwacja: kamil@d-lightstudios.com

Jazz in DLight

Share

Wieczór polskich i irlandzkich pie?ni i ballad

Maciej Smole?ski jest najstarszym cz?onkiem Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Jest równie? zawodowym ?piewakiem. Od lat wyst?puje równie? w Domu Polskiem z polsko irlandzkim repertuarem. W niedziel? „An Evening of Irish and Polish Songs and Ballads” z udzia?em Grainne Thomas (Sopran), Maciej Smole?ski (bas baryton) i Rosemary Hill (akompaniament).

Niedziela, 29 listopada

Godz. 17.00,

Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place.

Organizator: IPS

Share

Tekla Klebetnica w Dublinie

Towarzystwo Irlandzko Polskie zaprasza na koncert grupy Tekla Klebetnica.

Polacy Górale zagraj? w Irlandii!

Kiedy? na po?udniu Polski „wiejskie plotkary” okre?lano Tekl?
Klebetnic?. T? nazw? przyj??a kapela góralska stworzona w 2006 roku.
Pocz?tkowo grupa wyst?powa?a charytatywnie. Jednak niezwyk?a
?ywio?owo?? i pozytywna energia muzyków przysporzy?a grupie wielu
fanów, zespó? sformalizowano i zacz?? wyst?powa? komercyjnie.

Muzyka, zabawy, ta?ce i stroje z rejonu Tatr!

Niedziela, 15 listopada

18.00

Murray’s Bar at 33-34 O’Connell Street.

Wst?p EURO 5, wolny dla cz?onków IPS

wspó?praca: Iwa i Krzysiek Wisniewscy oraz Ambasada Polski w Irlandii

Share