’Peter Pans’ – polska sztuka na scenie Project Arts Centre

’Peter Pans’ – polska sztuka na scenie Project Arts Centre

Przedstawienie „Peter Pans”, wed?ug choreografii Anny  G?ciarz, to debiut polskiej grupy teatralnej, która zaprezentuje si? w kwietniu w stolicy Irlandii, Dublinie. Sztuka oscyluje wokó? syndromu Piotrusia Pana – pokolenia ludzi, którzy nie chc? dorosn?? i maj? trudno?ci z okazywaniem uczu? i tworzeniem zwi?zków emocjonalnych. Piotrusie Pany – ludzie w ciele doros?ych o umys?owo?ci dziecka. To pokolenie, które na zawsze chce pozosta? na progu doros?o?ci. Zawsze gotowi do zabawy, zawsze g?odni nowych wra?e? – bez zamartwiania si? o przysz?o?? i jakiekolwiek konsekwencje.

“Piotru?: Zapomnij o nich, Wendy. Zapomnij o nich wszystkich. Chod? ze mn? tam, gdzie nigdy, przenigdy nie b?dziesz musia?a sie martwi? sprawami doros?ych.

Wendy: ‘Nigdy’ to strasznie d?ugo”.

Przedstawienie zaprezentuje grupa teatralna 50% Male Experimental Theatre, sk?adaj?c? si? – w my?l nazwy – z trzech aktorów oraz trzech tancerek. ‘Peter Pans’ to ich sceniczny debiut, b?d?cy efektem warsztatowych eksperymentów z pogranicza ta?ca oraz teatru cia?a. Cz?onkowie grupy teatralnej to równie interesuj?ca mieszanka szczudlarzy i profesjonalnych tancerzy, pracowników biurowych i artystów, kawalarzy i choreografów. Ka?de z nich ma za sob? w?asn? historie, do?wiadczenia oraz specyficzn? wra?liwo?? wobec tajemnic otaczaj?cej rzeczywisto?ci.

50% Male Experimental Theatre to projekt wielonarodowo?ciowy, z performerami z Polski, Irlandii oraz z Uzbekistanu. Grupa istnieje od lutego 2009 roku i za spraw? niesamowitej energii i chemii, która po??czy?a sze?cioro tak ró?nych ludzi, wykreowa?a uniwersaln? opowie?? o swoim pokoleniu – Piotrusiów Panów.

Przedstawienie mia?o swoj? premier? w listopadzie 2009 roku w Dublinie, po czym grupa prezentowa?a je ubieg?ego lata podczas Festiwalu „Sztukowanie” w Polsce.

Zapraszamy do Project Arts Centre w samym centrum Temple Bar na niesamowity spektakl oraz opowie?? – nieco ?mieszn?, troch? wzruszaj?c?, lekko chropaw? a przede wszystkim – niewygodnie prawdziw?. Wraz z now? cz?onkini? zespo?u, tegoroczna ods?ona przedstawienia zaskoczy Was jeszcze bardziej.

“Peter Pans”

Pokolenie, które nie chce dorosn??

Produkcja: 50% Male Experimental Theatre

Project Arts Centre, 39 East Essex Street, Temple Bar, Dublin 2

Termin: 19-21 April 2011

Teatr ciala / performance

Sponsor g?ówny: MEDICUS Medical Centre

Sponsorzy medialni: Polski Express, gazeta.ie, Nasz G?os, Nasha Gazeta

 

VENUE: Project Arts Centre East Essex Street, Temple Bar, Dublin 2

DATE: 19, 20, 21 Apr 2011

TIME: 8pm

TICKETS: €12/10 (for bookings of 6 and more €10)

BOX OFFICE: (01) 881 9613/14 39

BOOK ONLINE: www.projectartscentre.ie

Real Deal:

Buy 3 tickets and get a 4th ticket free!

Call box-office to book at +353 1 8819 613 and mention this offer.

This deal is ONLY available if you book over the phone or in person.

 

T: +353857190372

E: 50percentinfo@gmail.com

W: http://peterpans.d-lightstudios.com/

Bilety: http://www.projectartscentre.ie/programme/whats-on/1249-peter-pans

FACEBOOK: http://www.facebook.com/50percentmaletheatre

Share