Mieszkasz Irlandii? Zrób Polbusiness!

Mieszkasz Irlandii? Zrób Polbusiness!

Jesteś przedsiębiorcą polonijnym w Irlandii? Dopiero planujesz otworzyć swoją firmę? A może myślisz o spróbowaniu czegoś nowego i zmianie profilu swojej działalności?

 logo IW i FP

Szkolenie Polbusiness jest właśnie dla Ciebie!

 

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, Forum Polonia oraz pozostali partnerzy zapraszają do wzięcia udziału w trzydniowym szkoleniu z zakresu prowadzenia polonijnej działalności gospodarczej na terenie Republiki Irlandii. Cykl seminariów ma na celu wsparcie właściwego funkcjonowania Państwa firm w środowisku kraju zamieszkania, a jednocześnie ułatwienie nawiązania współpracy z instytucjami biznesu w Polsce. Zajęcia będą prowadzone przez ekspertów irlandzkich i polskich ekspertów. Każda sesja poświęcona będzie odrębnym zagadnieniom: od podstawowych regulacji, przez tajniki branżowe po biznes alternatywny. W ramach sesji przeanalizowane zostaną modelowe case studies oraz przeprowadzane będą testy kompetencji. Szczegóły znajdą Państwo w programie załączonym poniżej.

 

W celu wzięcia udziału w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się pod następującym linkiem: http://www.forum-ekonomiczne.pl/polbusiness. Rekrutacja do udziału w szkoleniu kończy się z dniem 29. maja 2015. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2015 w Dublinie.

 

Projekt Polbusiness jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku”

logotypMSZ_A_kolor (1)

 

 

Program szkolenia

Poszczególne szkolenia będą dotyczyć następujących zagadnień:

 

Dzień 1:

 

 1. Wstęp i podstawowe regulacje, pomoc prawna i finansowa dla rozpoczynających działalność (4h)

Na wstępie, uczestnicy seminarium, zapoznają się z brytyjskim/irlandzkim prawem dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej. Poznają możliwości, które otwiera przed nimi prawo, oraz obowiązki, jakie z tego wynikają. Ponadto, otrzymają informację o rozmaitych ulgach podatkowych. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat możliwości otrzymania pomocy prawnej i finansowej w kraju przyjmującym. Co więcej, dowiedzą się gdzie należy szukać ewentualnej pomocy, w jaki sposób należy się o nią zwracać.

 

 1. Ogólna kultura biznesowa w państwie gospodarzu (4h)

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zagadnienia:

 • przyczyn prowadzenia szkoleń kulturowych firmach,
 • Wielkiej Brytanii/Irlandii – charakterystyka kraju,
 • najważniejszych wymiarów kultury Wielkiej Brytanii/Irlandii,
 • brytyjskiej/irlandzkiej etykiety biznesowej.

 

Dzień 2:

 

 1. Handel detaliczny i sprzedaż, (4h)

Poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

 • Profesjonalizm w sprzedaży w handlu detalicznym,
 • Budowanie właściwego wizerunku doradcy,
 • Nawiązanie kontaktu i przebieg rozmowy sprzedażowej,
 • Rozmowa sprzedażowa,
 • Identyfikacja – typy osobowości klienta,

 

 1. IT i nowe technologie, (4h)

Technologie informacyjne (IT) odgrywają we współczesnych przedsiębiorstwach bardzo istotną rolę, przenikając już prawie każdy aspekt ich działalności. Świadczy o tym m.in. wysokość wydatków na inwestycje w IT, które pochłaniają często ponad połowę wszystkich wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw. Jednocześnie najczęściej nie przynoszą zakładanych efektów. Pojawia się zatem potrzeba usystematyzowanego podejścia do efektywnego zastosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie, którego celem będzie maksymalizowanie wartości przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na tę potrzebę jest koncepcja nadzoru IT (IT Governance), obejmująca następujące obszary: dopasowanie strategiczne IT, dostarczanie wartości przez IT, efektywne wykorzystanie zasobów IT, zarządzanie ryzykiem IT oraz pomiar wydajności IT. Dzięki zastosowaniu mechanizmów nadzoru IT przedsiębiorstwo jest w stanie wykorzystać w największym stopniu posiadane informacje i maksymalizować wynikające z nich korzyści biznesowe.

 

Dzień 3:

 

 1. Media i Kultura oraz biznes alternatywny (4h)

Szkolenie ma na celu uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat nowych mediów oraz zaprezentowanie najnowszych trendów, innowacji oraz narzędzi komunikacji internetowej.

Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

 • Serwis internetowy
 • Wyszukiwarki i pozycjonowanie
 • Reklama internetowa
 • Social media
 • Blogosfera
 • Zarządzanie komunikacją internetową

Następnie uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak budować swój biznes rzetelnie i etycznie.
 • Jak zostać sprzedawcą/networkerem doskonałym.
 • Jak zbudować dynamiczną, potężną strukturę MLM.
 • Jak zrobić wielki biznes MLM globalnie.
 • Jak swoich współpracowników motywować a nie manipulować.

 

 1. Handel Międzynarodowy i współpraca z instytucjami biznesowymi w Polsce (4h)

Efektem szkolenia będzie uzyskanie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia sprzedaży na nowych, atrakcyjnych rynkach zagranicznych, czyli – jak wybrać odpowiednie kierunki, zbudować strategię działania, skutecznie wypromować i sprzedawać swoje produkty na obcych rynkach, efektywnie negocjować oraz zabezpieczyć prawnie kontrakty handlowe.

 

Uczestnicy projektu otrzymają również wiedzę na temat korzyści i możliwości z utrzymywania kontaktu i partnerstwa z instytucjami biznesowymi w Polsce. Na szkoleniu zostaną przedstawione modele i przykłady nawiązywania takiej współpracy oraz podstawowe, praktyczne informacje dotyczące skutecznego nawiązywania partnerstwa.

 

 

Partnerzy Projektu Polbusiness

logosy partnerów