Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "polonia"

Careers in the EU Institutions: Talk by Joan Flanagan, Education Officer with the European Commission Representation in Ireland

Careers in the EU Institutions: Talk by Joan Flanagan, Education Officer with the European Commission Representation in Ireland

Bezpłatne warsztaty dla Polaków poszukujących pracy.

Bezpłatne warsztaty dla Polaków poszukujących pracy.

Christmas Carols with Polish Oplatek

Christmas Carols with Polish Oplatek

The Irish Polish Society would like to wish all their Members and Friends a very Happy Christmas. The traditional Christmas celebration organised by IPS will take place: On Sunday, 16th December, at 5 pm in the Polish House: 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2 Join in to listen to festive music and try tasty festive food! […]

UCD plugs the languages gap

UCD plugs the languages gap

A conference supporting multilingual learners and literacy will take place at UCD on November 24th and 25th, 2012. The conference is organised by UCD and the Embassy of the Republic of Poland in Dublin. This is the second annual conference of the network of Polish schools, Ireland’s biggest network of migrant-led schools. At a time […]

The Children's Rights Workshops

The Children’s Rights Workshops

  The Children’s Rights workshops are an exploration of democracy and tolerance which will help children develop  civic participation and social responsibility. The participants take part drama activities and learn about main principles of tolerance and justice established by Polish-Jewish children’s author and educator Janusz Korczak, whose legacy became one of the inspirations behind the 1989 […]

Wybory korespondencyjne – rozwi?zaniem dla Polaków za granica?

Wybory korespondencyjne – rozwi?zaniem dla Polaków za granica?

Zbli?aj?ce si? wybory parlamentarne b?d? kolejnym sprawdzianem logistycznych mocy polskich placówek dyplomatycznych za granica. Czy wprowadzenie mo?liwo?ci glosowania korespondencyjnego oka?e si? dobrym sposobem na podniesienie frekwencji w?ród Polaków na emigracji? W pami?tnym roku 2007 zdj?cia tysi?cy m?odych ludzi, stoj?cych w kilkusetmetrowych kolejkach do urn wyborczych, obieg?y nie tylko rodzime media. Nauczeni do?wiadczeniem, pracownicy polskich konsulatów […]

Porady prawne dla polonii

Porady prawne dla polonii

Bezp?atne porady prawne dla polonii w ca?ej Europie udzielane przez studentów Europejskiej Wy?szej Szko?y Prawa i Administracji z siedzib? w Warszawie. Setki tysi?cy Polaków wyemigrowa?o za chlebem w ostatnich latach do krajów Unii Europejskiej. Pozostawili oni swoich bliskich ale i wiele nie doko?czonych w Polsce spraw zarówno administracyjnych jak i s?dowych. Powstaje pytanie wróci? do […]

<!--:pl-->Polonia na wyspach nareszcie RAZEM!<!--:-->

Polonia na wyspach nareszcie RAZEM!

Organizacje i stowarzyszenia polonijne z terenu Wielkiej Brytanii oraz Irlandii postanowi?y po??czy? si?y. Oprócz swoich statutowych projektów, Polacy dzia?aj?cy w ró?nych miastach dostrzegli potrzeb? wzajemnej komunikacji.

Go??mi na spotkaniu byli: Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Pó?nocnej, Stowarzyszenie Poland Street z Londynu, Stowarzyszenie Polonia Nottingham, Stowarzyszenie Polskie z Cambridge oraz Irish-Polish Society z Dublina. Akcja jak na razie ma poparcie Unison oraz Niezale?nej Organizacji Europejskiej M?odzie?y Polonijnej.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie odby?o si? w dniach 31 stycznia – 1 lutego w Belfa?cie.