Zaproszenie do uczestnictwa w pielgrzymce do Rzymu

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie zaprasza do uczestnictwa w pielgrzymce do Rzymu
Organizowanej przez nas w dniach:
Wylot 22 czerwiec 2009 g.7,00
Powrót 29 czerwiec 2009 g.23,00

Warunkiem zapisu jest wp?ata 150,00 euro na lot w obydwie strony oraz dostarczenie kserokopii paszportu w celu dokonania rezerwacji.
Zg?oszenia przyjmowane s? do wyczerpania miejsc tj. 20 osób.

W dalszej kolejno?ci:
1. do dnia 31.03.2009 przyjmowane b?d? wp?aty na noclegi w Domu Polskim w Rzymie. Cena noclegu 30 e za dob? od osoby tj. 7 x 30 = 210,00
2. do dnia 30.04.2009 przyjmowane b?d? wp?aty na wy?ywienie w Domu polskim:
– kolacje – 12 ex7 =72,00
– ?niadania – 3 e x 7 = 21,00

Ca?kowity koszt pielgrzymki: 453,00 w tym:
1.Lot- 150,00 ( mo?e nieznacznie ulec zmianie)
2.noclegi- 210,00
3. wy?ywienie- 93,00

Pielgrzymka trwa pe?ne 7 dni

W pielgrzymce planujemy uwzgl?dni?:
1.Modlitwy nad grobem Jana Pawla II
2.Zwiedzanie Watykanu
3. Wst?p na audiencje generaln? ( pod warunkiem, ?e Papie? b?dzie w Rzymie)
4. Zwiedzanie Rzymu
5. Wycieczk? autokarowa do Asy?u

adres e-mail: koloprzyjaciolfjp2@gmail.com
Tel. Krystyna 0872630343
Krzysztof 0877951446
Jaros?aw 0862458897
Nadzór nad ca?? inicjatyw? ma nasz opiekun O. Krzysztof Homa
tel.0862225628 email: homak@list.ru

Share