European Urban Fest 2010

Dnia 26 czerwca 2010 w Dublinie odbedzie sie poraz pierwszy „European Urban Fest”,
w ktorym udzial beda brac artysci z Polski, S?owacji, Czech i W?gier prezentujacy ro?ne formy Sztuki.
Mozna bedzie zobaczyc Artystow malujacych na zywo Graffiti, a tak?e wystawe ich prac na p?ótnie.

Wasze oczy b?d? mog?y wybra? si? tak?e na wypraw? po mrocznych uliczkach i miejscach zapomnianych przez ludzi.

Ca?os? uzupe?nia? b?dzie Muzyka miksowana na zywo przez DJ’a.
Maciek Ravs DJ Magik Cat – graj?cy muzyk? w dublinskich pubach i prowadzacy niegdy? dublinsk?
underground’ow? audycje radiow? „Cultural Evening” na falach 103.2 Dublin City FM, uraczy Was
mieszank? po?amanych beatow, hiphopu a tak?e muzyki elektronicznej i eksperymentalnej.

Do tego wszystkiego b?dzie tak?e degustacja Vegetaria?skiego/Vega?skiego Grilla,
jak i ró?nego typu napoje umilaj?ce imprez? ; )

Pod koniec imprezy przewidywane jest tak?e After Party..

Wst?p pokrywaj?cy koszty organizacji imprezy to â?5.
Drzwi 7pm / Start Imprezy 8pm
POSK, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland
http://www.urbanfest2010.blogspot.com

_________________________
Kontakt do Organizatorów:

Maciek Ravs 0851332943
Adam 0879035783

European Urban Fest 2010

Share