Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "wild poland"

Wyk?ad o polskich lasach

Wyk?ad o polskich lasach

[lang_pl]W sobot?, 23 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? kolejny otwarty wyk?ad nt. polskiej przyrody organizowany w ramach cyklu Wild Poland Meetings. Jutrzejszy wyk?ad, po??czony z prezentacj? multimedialn?, porusza? b?dzie tematyk? polskich lasów . Wst?p bezp?atny. Spotkanie b?dzie czwartym z kolei […]

Przyroda polskich jezior

Przyroda polskich jezior

W najbli?sz? sobot?, 16 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? otwarty wyk?ad nt. przyrody polskich jezior po??czony z prezentacj? multimedialn?. Wst?p bezp?atny. Spotkanie b?dzie trzecim z kolei organizowanym w ramach Wild Poland Meetings – cyklu wyk?adów, który towarzyszy wystawie wielkoformatowych fotografii […]

[lang_en]Wild Poland Meetings[/lang_en][lang_pl]Spotkania Wild Poland[/lang_pl]

[lang_en]Wild Poland Meetings[/lang_en][lang_pl]Spotkania Wild Poland[/lang_pl]

[lang_pl]Fundacja Wild Poland oraz ENFO zapraszaj? do udzia?u w cyklu sze?ciu otwartych spotka? nt. ochrony przyrody w Polsce. Ka?de spotkanie to prezentacja multimedialna + prelekcja nt. walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych innego typu terenu. Prezentowane b?d? tak?e zagro?enia dla przyrody i dzia?ania ochronne. Osoby uczestnicz?ce w ca?ym cyklu spotka? otrzymaj? wydawnictwa lub filmy nt. polskiej […]