Wybory Parlamentarne 2011 – rejestracja do 6 października!

Wybory Parlamentarne 2011 – rejestracja do 6 października!

Zgłaszanie się do spisu wyborców

Tylko do 6 października istnieje możliwość zgłaszania konsulom zamiaru głosowania za granicą – zamiar ten może być zgłoszony ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania oraz miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.
Obecność w spisie gwarantuje nam możliwość zagłosowania w wybranym lokalu wyborczym w państwie, gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów.

Rejestracja do wyborów w Dublinie: TUTAJ.

Wesprzyj akcję społeczną na facebooku: Wybory – Zagłosuj – Będziesz miał prawo narzekać

Siedziby komisji wyborczych w Irlandii:
Dublin – RDS (Royal Dublin Society), Ballsbridge, Dublin 4
Cork – The Montenotte Hotel, Middle Glanmire Road
Galway – Holy Trinity National School, Walter Macken Road, Mervue
Waterford – ISU, Barrack Street, Mount Sion

GARŚĆ INFORMACJI:

Sejm i Senat – zadania i kompetencje
9 października 2011r. wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. 460 posłów tworzy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 100 senatorów tworzy Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm i Senat to z kolei polski parlament, dlatego na Sejm RP mówi się czasem „izba niższa polskiego parlamentu” a na Senat RP – „izba wyższa polskiego parlamentu” lub „po prostu – druga izba parlamentu”. Sejm i Senat sprawują w Polsce władzę ustawodawczą, co oznacza, że głównym zadaniem parlamentu jest tworzenie prawa obowiązującego każdego z nas.
Ponadto Sejm ma największy wpływ na skład personalny Rady Ministrów – a więc polskiego rządu. To rząd sprawuje tzw. władzę wykonawczą, która sięga do naszego życia codziennego za pomocą urzędów, do których musimy chodzić (Urząd Skarbowy, ZUS, biuro paszportowe), także poprzez funkcjonowanie policji, wojska, straży pożarnej. Obsada personalna Rady Ministrów (stanowiska Prezesa Rady Ministrów – czyli Premiera – i innych ministrów, ich zastępców) jest w ogromnym stopniu odzwierciedleniem składu politycznego Sejmu. Odzwierciedleniem tego, ilu posłów mają poszczególne ugrupowania, ponieważ do stabilnego rządu potrzebna jest liczba co najmniej 231 posłów, popierających rząd. W istocie rzeczy właśnie o tym zdecydujemy 9 października.
Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, parlamentowi przysługuje też prawo udziału w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej.
Naturalnie Sejmowi i Senatowi przysługuje znacznie więcej kompetencji kreacyjnych (kompetencji do wyboru lub współwyboru określonych osób) na funkcje państwowe. Tytułem przykładu można wymienić: sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Co może załatwić dla mnie poseł lub senator?
Takie pytanie nie jest właściwie postawione. Poseł czy senator nie jest wysłannikiem reprezentującym w Sejmie swoich wyborców. Tak długo jak tego nie zrozumiemy, będziemy rozczarowani każdym posłem i każdym senatorem. Oni nie załatwiają niczego dla konkretnego wyborcy, ponieważ poseł czy senator nie jest pełnomocnikiem konkretnego wyborcy. Zgodnie z Konstytucją, posłowie i senatorowie są reprezentantami całego Narodu, a nie tylko okręgu wyborczego, z którego zostali wybrani.
Poseł i senator mają po prostu dobrze wykonywać swoje obowiązki. W ten sposób jakość polskiego prawa ma szansę stawać się coraz lepsza. Jaśniejsze i bardziej przejrzyste prawo a także prawo pełniej realizujące zasady konstytucyjne (np. zasadę równości) sprawi, że życie wyborcze, głosowanie do obydwu izb parlamentu odbędzie się w tych samych obwodach wyborczych.

Jak mogę zobaczyć kto kandyduje?
Są dwa zasadnicze sposoby, aby dowiedzieć się, kto kandyduje na posła a kto na senatora w określonym okręgu wyborczym. Po pierwsze źródłem takiej informacji są obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych komitetach wyborczych i wykazie nazwisk kandydatów. Muszą one zostać rozplakatowane do dnia 29 września. Będą także dostępne przed wejściem do obwodowej komisji wyborczej w formie plakatu. Drugim niezawodnym sposobem jest strona Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl i zakładka wizualizacja wyborów parlamentarnych 2011, gdzie po zarejestrowaniu list kandydatów będzie można zapoznać się z nazwiskami osób kandydujących we wszystkich okręgach wyborczych. Niestety, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat kandydatów, poznać ich CV, dotychczasowe dokonania czy program wyborczy, musimy liczyć na serwisy wyborcze partii startujących w wyborach albo samych kandydatów.

Materiał przygotowany we współpracy z kampanią Masz Głos Masz Wybór

Share