Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "Zdrowie"

Z Cairde zdrowie po polsku

Z Cairde zdrowie po polsku

Organizacja zdrowia Cairde udziela informacji i pomocy w jezyku polskim  Cairde jest organizacja wspierajaca rozwój spo?eczno?ci lokalnych. Jej celem jest wyrownywanie nierówno?ci w zakresie zdrowia mniejszo?ci etnicznych, m.in. Polakow poprzez popraw? dost?pu osob z mniejszosci do us?ug zdrowotnych oraz angazowanie nas w planowanie sposobu w jaki dziala publiczna sluzba zdrowia w Irlandii. Kluczowe obszary dzia?ania Cairde’s to: – […]

<!--:en-->Transnational Health Practices at DCU<!--:--><!--:pl-->Nowy kurs doktorancki na DCU<!--:-->

Transnational Health Practices at DCUNowy kurs doktorancki na DCU

PhD grant for research on “Transnational Health Practices in an Enlarged Europe” * Given the increasing salience of East-West migration following the last two waves of European integration, we are currently developing a new research programme on “Transnational Health Practices in an Enlarged Europe”. The project will try to asses the transnational dimension of the […]

Your health is Your wealth

Your health is Your wealth

To mark 20th anniversary World Aids Day on 1st of December 2008, Cairde’s health promotions students would like to take this opportunity to invite you to participate on a Sexual Health Promotion Workshop.

The workshop will explore sexual ill health and identify best practice in promoting sexual health in our communities.