16 września na Ballymun w Dublinie obyło się pierwsze spotkanie aktywnych obywateli “Active Citizenship Course” organizowane przez The Vincentian Partnership for Social Justice i Ballymun Whitehall Area Partnership.

autor: Agnieszka Wieczorkowska

Podczas 4-godzinnych warsztatów uczestnicy analizowali pod kątem historycznym drogę irlandzkiego społeczeństwa do prawa głosowania w Irlandii, uświadamiając sobie, z jakim poświęceniem i determinacją walczono o obywatelskie prawo równości i możliwości decydowania o sprawach ważnych dla kraju, z którego teraz każdy z nas może skorzystać. W ciągu kolejnych 4 spotkań grupa irlandzkich mieszkańców Dublina wraz z trzema polskimi działaczami społecznymi będzie zastanawiać się nad znaczeniem udziału w wyborach i ich konsekwencjami dla społeczeństwa i mieszkańców. Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą także wiedzę na temat historii systemu politycznego Irlandii oraz procesu rejestracji i udziału w wyborach.

acc_1

Jak pokazują irlandzkie doświadczenia, głos każdego obywatela jest ważny i może mieć znaczenie dla społeczeństwa i historii państwa. To właśnie 1 głos przesądził o tym, że polityk Dan Neville wygrał wybory w Limerick 2002 roku, pokonując Michael Finucane.  Tego typu przykładów jest w historii więcej. W 1776 roku w USA jednym głosem więcej ustanowiono język angielski obowiązującym zamiast proponowanego języka niemieckiego. Zaś w 1923 to właśnie jeden głos przesądził o tym, że Adolf Hitler stanął na czele partii nazistowskiej. Te przykłady uświadamiają każdemu, jak wielką siłą staje się prawo do głosu i jak ważne jest, aby z tego korzystać.

„Active Citizenship Course” organizowane są w Irlandii od 1996 roku. Wiele osób nadal jednak nie jest świadomych swojego prawa i nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia swojego głosu. Nie będąc zarejestrowanymi wyborcami i nie uczestnicząc w wyborach sprawiają, że ich sprawy oraz potrzeby nie są dostrzegane przez decydentów. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o interesy mniejszości narodowych. Z uwagi, iż Polacy stanowią najliczniejszą grupę mieszkańców Zielonej Wyspy (ok. 180 tys.), przewyższając ilość Anglików, mają prawo do decydowania o lokalnych sprawach i bycia dostrzeżonym przez irlandzkie władze. Aby uświadomić ich o znaczeniu ich głosu, jeszcze w tym roku ruszą szkolenia na ten temat w języku polskim.

Wszystkie osoby, które chciałyby mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, którym zależy na wprowadzaniu rzeczywistych zmian, zachęcamy do aktywnego udziału w kampanii „Jesteś u siebie – zagłosuj”, organizowanej przez Forum Polonia i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Warto pamiętać, że tylko zarejestrowany w spisie wyborców mieszkaniec Irlandii ma prawo udziału w głosowaniu. Zaś uproszczona procedura rejestracyjna, polegająca na wypełnieniu prostego wniosku i przesłaniu go do władz lokalnych, trwa tylko do 25 listopada br.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.jestesusiebie.org.

Share